Izba Skarbowa w Poznaniu przypomniała zasady odliczania VAT od nabycia samochodu. W analizowanej przez izbę sprawie podatnik 31 grudnia 2010 r. kupił mercedesa. Na gruncie przepisów o VAT spełnia on warunki do odliczenia VAT: jest samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 500 kg, dla potrzeb odliczenia VAT wykonano dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu wykonano z powodu braku homologacji uprawniającej do odliczenia VAT w pełnej wysokości. Podatnik w roku 2011 zamierza dokonać zmiany w samochodzie, polegającej na zamontowaniu w nim dodatkowego rzędu dwóch siedzeń.

Reklama

Według poznańskiej izby, jedynie w przypadku pojazdu (samochodu) spełniającego określone warunki techniczne przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. Uprawnienie takie nie przysługuje, gdy samochód nie spełnia tych warunków ze względu na zmiany dokonane w pojeździe po jego zakupie.

Gdy w aucie zostaną dokonane zmiany, w wyniku których pojazd ten nie spełniałby wymagań ustawowych, podatnik miałby obowiązek skorygowania podatku naliczonego.

W konsekwencji, jeżeli w pojeździe zostaną dokonane przeróbki, w wyniku których samochód przestanie spełniać warunki techniczne potwierdzone w zaświadczeniu z okręgowej stacji kontroli pojazdów, do realizacji pełnego prawa do odliczenia wymagane będzie nowe zaświadczenie. Jeżeli nowe zaświadczenie nie potwierdzi spełnienia wymogów, wówczas podatnik zobowiązany będzie dokonać korekty podatku naliczonego.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 maja 2011 r. (nr ILPP2/443-298/11-5/AD).