Umowa wejdzie w życie po wydaniu przez akcjonariuszy FSO zgody na transakcję. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 276 tys. m kw., a ich koszt to 144,3 mln zł brutto. Spółka informuje, że zrealizowane tam będą inwestycje budowlane mieszkaniowo-usługowe. Trwa ich opracowywanie.

Reklama

Konieczna będzie zmiana studium zagospodarowania tych terenów, gdyż są one przeznaczone pod przemysł, a nie na budownictwo mieszkaniowe.