Piotr Augustyniak, doradca podatkowy, K&L Gates

Reklama

Jeżeli firma zdecyduje się na sprzedaż samochodu służbowego pracownikowi, to oczywiście możliwe jest dokonanie takiej transakcji. Sposób rozliczeń podatkowych uzależniony będzie od ceny, za jaką samochód zostanie sprzedany.

Jeżeli pracownik będzie uprawniony do nabycia samochodu po preferencyjnej cenie, to różnica pomiędzy ceną rynkową takiego samochodu a faktyczną ceną zakupu stanowi dla kupującego przychód z tytułu świadczeń częściowo odpłatnych.

Pod pojęciem „cena rynkowa” należy rozumieć cenę stosowaną w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich nabycia. W przypadku gdy samochód zostanie sprzedany po cenie rynkowej, po stronie pracownika nie wystąpi przychód.

Jeżeli zatem pracodawca zdecyduje się sprzedać auto służbowe po cenie preferencyjnej, to różnica pomiędzy ceną rynkową a faktyczną ceną zakupu tego samochodu stanowi przychód tej osoby ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji wartość omawianego przychodu pracodawca, jako płatnik, powinien dodać do pozostałych przychodów uzyskanych przez tę osobę w danym miesiącu ze stosunku pracy i od ich sumy odprowadzić miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W każdym przypadku z punktu widzenia pracodawcy przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu zwiększać będzie przychody podlegające opodatkowaniu.

Podstawa prawna

Art. 11 ust. 2 – 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).