W I kwartale decyzje o podwyżce taryf OC podjęły największe polskie firmy ubezpieczeniowe: Warta, InterRisk, HDI-Asekuracja. Wg nieoficjalnych informacji gazety, uczyniły to także: PZU (raport J.P. Morgan tego nie potwierdza) i Allianz.

Reklama

Obecnie składka roczna, jaką trzeba zapłacić za OC na polskim rynku, wynosi ok. 450 zł. To niemal trzykrotnie mniej niż w większości krajów członkowskich UE.