Tym samym SOKiK potwierdził decyzję prezes UOKiK i utrzymał prawie 15 mln zł kary finansowej nałożonej na spółkę. Wyrok sądu dotyczy decyzji z grudnia 2009 r. Prezes UOKiK stwierdziła wówczas, że w umowach o ubezpieczenie autocasco stosowanych przez PZU znajdują się postanowienia tożsame z wpisanymi do Rejestru klauzul niedozwolonych.
Reklama
Dotyczyły one m.in. pomniejszenia zwrotu kosztów naprawy pojazdu o VAT. Takie postanowienie jest niekorzystne dla ubezpieczonego, ponieważ za poniesioną szkodę powinien otrzymać odszkodowanie w pełnym zakresie.