Sąd antymonopolowy utrzymał karę w wysokości prawie 15 mln zł, nałożoną na PZU przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za stosowanie w umowach autocasco klauzul naruszających interesy konsumentów - poinformował w poniedziałek Urząd.

Reklama

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy decyzji UOKiK z grudnia 2009 r., kiedy to prezes Urzędu stwierdziła, że w umowach o ubezpieczenie autocasco stosowanych przez PZU znajdują się postanowienia tożsame z wpisanymi do Rejestru klauzul niedozwolonych. Dotyczyły one m.in. pomniejszenia zwrotu kosztów naprawy pojazdu o podatek VAT.

Według Urzędu, takie postanowienie jest niekorzystne dla ubezpieczonego, ponieważ za poniesioną szkodę powinien otrzymać odszkodowanie w pełnym zakresie. Urząd zwrócił również uwagę na klauzulę mówiącą, że ubezpieczeniem AC nie są objęte pojazdy wprowadzone na teren celny Unii Europejskiej, jeśli konsument podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie. Ubezpieczyciel nie sprecyzował jednak, o jakie dokładnie dane chodzi, ani co rozumie pod pojęciem inny dokument. UOKiK uznał, że tym samym ubezpieczyciel przyznał sobie zbyt dużą dowolność w decydowaniu o niewypłaceniu odszkodowania.

Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów prezes UOKiK nałożyła w grudniu 2009 r. na PZU karę w wysokości 14 mln 792 tys. 20,40 zł.

Spółka odwołała się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w poniedziałek odwołanie oddalił i podtrzymał decyzję prezes UOKiK oraz nałożoną karę.

Reklama

Zgodnie z prawem, PZU przysługuje jeszcze odwołanie do Sądu Apelacyjnego. Jak poinformowało biuro prasowe PZU, spółka czeka na uzasadnienie wyroku i wtedy podejmie decyzję co do ewentualnego złożenia apelacji.