UFG powstał dokładnie dwie dekady temu. 27 grudnia 1990 roku odbyło się pierwsze posiedzenie przedstawicieli firm ubezpieczeniowych w sprawie uruchomienia Funduszu. Pierwsze odszkodowanie - za nieubezpieczonego sprawcę - wypłacone zostało 9 kwietnia 1991 roku.

Reklama

W ciągu dwudziestu lat ponad 120 tysięcy polskich kierowców i rolników zostało ukaranych za brak obowiązkowej polisy OC. Z tego tytułu wpłacili oni do kasy UFG - łącznie ponad 250 mln złotych. Ponad 40 tysięcy nieubezpieczonych musiało - z własnej kieszeni - zwrócić Funduszowi świadczenia wypłacone ofiarom spowodowanych przez siebie wypadków. Łącznie UFG odzyskał z tego tytułu blisko 140 mln złotych.