Logo Fiat S.p.A., firmy działającej stricte w sektorze motoryzacyjnym, przedstawiać będzie logo przywołujące nazwę Fiat napisaną wydłużoną, niebieską czcionką. Nowe logo stworzono w celu odróżnienia grupy sektora motoryzacyjnego od marki powiązanej z produktem, podkreślając wiodącą rolę macierzystej spółki w zarządzaniu grupą składającą się z wielu marek. Ideą przy projektowaniu logo było w szczególności stworzenie graficznego symbolu, ukazującego silny związek między przeszłością i przyszłością. W rezultacie uzyskano logo, które jest wznowieniem tego, które istniało już w historii znaku marki i które jednocześnie bardzo mocno odwołuje się do nowoczesności i innowacji.

Reklama

Fiat Industrial S.p.A., której działalność obejmuje samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny rolnicze i budowlane oraz związane z nimi zespoły napędowe, otrzyma logo, które powstało na bazie logo dla Grupy Fiat, symbolizując w ten sposób nawiązanie i kontynuację solidności wielkiej grupy przemysłowej. W odróżnieniu od logo Grupy Fiat, tło ma tradycyjny, niebieski kolor, a napis Fiat Industrial S.p.A. wykonany jest czcionką w kolorze żółto-pomarańczowym.

Obydwa logo, zaprojektowane przez Robilant Associati, zastępują logo Grupy Fiat, funkcjonujące od października 2005 r.