Mitsubishi chwali się wynikami za pierwsze półrocze roku fiskalnego 2010. Japońska firma zanotowała od kwietnia do września bieżącego roku znaczące przyrosty wyników produkcji, sprzedaży i eksportu.

Reklama

Wrzesień 2010
Produkcja całkowita i produkcja w Japonii
Produkcja globalna we wrześniu 2010 wyniosła 114.191 samochodów, o 30,9% więcej, niż we wrześniu 2009, rosnąc nieprzerwanie od 11 miesięcy, to jest od listopada 2009. Produkcja w Japonii to 70 319 sztuk, o 41,1% więcej niż we wrześniu 2009, a wzrost produkcji trwa nieprzerwanie od 10 miesięcy w odniesieniu rok do roku. Samochodów osobowych wyprodukowano 61.545 sztuk, notując przyrost o 49,9% w porównaniu do września 2009. Produkcja samochodów użytkowych wyniosła 8774 sztuki, czyli o 0,2% mniej, niż we wrześniu 2009 roku.

Sprzedaż w Japonii
Łączna sprzedaż samochodów na rynku japońskim wyniosła 18 503 sztuki, o 1,6% mniej, niż we wrześniu 2009 roku, spadając po raz pierwszy od 11 miesięcy w odniesieniu rok do roku. Samochodów osobowych sprzedano 14 449 sztuk, o 1,7% mniej, niż przed rokiem, a sprzedaż samochodów użytkowych osiągnęła 4.054 sztuki, co oznacza spadek o 1,4% w stosunku do sierpnia 2009. Samochodów osobowych i użytkowych podlegających normalnej rejestracji (czyli nie licząc minisamochodów) sprzedano 7491 sztuk, o 6,7% więcej, niż przed rokiem. Sprzedaż minisamochodów wyniosła 11 012 sztuk i wykazała spadek o 6,6% w porównaniu do okresu sprzed roku.Produkcja poza Japonią
Produkcja samochodów poza Japonią wyniosła we wrześniu 43 872 sztuki, o 17,3% więcej niż przed rokiem, rosnąc nieprzerwanie od 11 miesięcy w odniesieniu rok do roku. W podziale na regiony geograficzne, produkcja w Azji wyniosła 34 843 sztuki, o 25,9% więcej niż przed rokiem, w tym wzrost produkcji tajlandzkiego oddziału firmy (MMTh) wyniósł 86,3%, a w Indonezji w zakładach należących do firmy KRM produkcja wzrosła o 166,4%, co skutecznie zrównoważyło spadek produkcji o 28,0% w chińskich zakładach South East (Fujian) Motor. W Ameryce Północnej produkcja wyniosła 3428 sztuk, o 32,3% więcej niż we wrześniu ubiegłego roku. W Europie wyprodukowano 1785 samochodów, przy spadku o 46,3%, co zbiegło się z wciąż nienajlepszą sytuacją rynkową w całym regionie. W Ameryce Południowej wrześniowa produkcja osiągnęła 3501 stuk, spadając o 4,9% w porównaniu do zeszłego roku.

Eksport z Japonii
Całkowity eksport pojazdów wyprodukowanych w Japonii wyniósł 44 051 sztuk, co oznacza wzrost o 49,4% w stosunku do września 2009 roku i dziesiąty kolejny miesiąc wzrostu eksportu w odniesieniu rok do roku. Eksport do krajów azjatyckich osiągnął 4615 sztuk, dając wzrost o 0,3%, głównie dzięki wzrostowi eksportu do Chin o 14,0%, a także wciąż rosnącemu eksportowi samochodów do Malezji. Eksport na rynek Ameryki Północnej wyniósł 6651 samochodów, o 16,7% więcej, niż we wrześniu ubiegłego roku, a to za sprawą wzrostu sprzedaży w USA. Eksport na kontynent europejski wyniósł 14 995 sztuk, przy wzroście o 147,9%, wynikającym głównie z ogromnego wzrostu popytu na samochody Mitsubishi w Rosji.Kwiecień - wrzesień 2010
Produkcja całkowita i produkcja w Japonii
Pierwsze półrocze roku fiskalnego 2010 zakończyło się 30 września. W tym czasie produkcja globalna wyniosła 562 530 samochodów, o 55,1% więcej, niż w pierwszym półroczu 2009, rosnąc w skali pierwszego półrocza po raz pierwszy od 2007 roku. Produkcja w Japonii to 322 508 sztuk, o 62,1% więcej, niż przed rokiem, co jest pierwszym wzrostem produkcji w Japonii za pierwsze półrocze od 2008 roku.

Sprzedaż w Japonii
Łączna sprzedaż samochodów na rynku japońskim od kwietnia do września łącznie wyniosła 88 831 sztuk, o 16,2% więcej, niż w pierwszym półroczu 2009 roku, rosnąc po raz pierwszy od pierwszego półrocza 2006 w odniesieniu rok do roku. Samochodów osobowych sprzedano 66 965 sztuk, a sprzedaż samochodów użytkowych osiągnęła 21 866 sztuk, co oznacza wzrost odpowiednio o 19,2% oraz 8,0% w stosunku do pierwszej połowy 2009 roku. Samochodów osobowych i użytkowych podlegających normalnej rejestracji (czyli nie licząc minisamochodów) sprzedano 35 844 sztuki, o 28.5% więcej, niż przed rokiem. Sprzedaż minisamochodów wyniosła 52 987 sztuk i wykazała wzrost o 9,1% w porównaniu do okresu sprzed roku.Reklama

Produkcja poza Japonią
Produkcja samochodów poza Japonią wyniosła pierwszym półroczu 2010 roku 240 022 sztuki, o 46,6% więcej niż przed rokiem, rosnąc w skali pierwszego półrocza po raz pierwszy od 2007 roku. W podziale na regiony geograficzne, produkcja w Azji wyniosła 190 233 sztuki, o 65,7% więcej niż przed rokiem, przy wzrostach produkcji osiągniętych przez China Motor Corp na Tajwanie o 6,2%, South East (Fujian) Motor w Chinach o 18,4%, tajlandzkiego oddziału Mitsubishi (MMTh) o 166,2% oraz w Indonezji w zakładach należących do firmy KRM o 107,1%. W Ameryce Północnej produkcja wyniosła 13 883 sztuki, o 91,3% więcej niż w pierwszym półroczu 2009 roku, kiedy to niska produkcja wynikała z zatrzymania linii montażowych na 3 miesiące w celu wyprzedania zapasu samochodów. W Europie wyprodukowano 13.480 samochodów, przy spadku o 41,2% wynikającym z nienajlepszej sytuacji rynkowej w regionie. W Ameryce Południowej produkcja osiągnęła 20.160 sztuk, rosnąc o 17,3% w porównaniu do zeszłego roku, co nastąpiło dzięki odzyskiwaniu pozycji rynkowej przez brazylijski oddział firmy - MMC Automotores do Brasil Ltda.

Eksport z Japonii
Całkowity eksport pojazdów wyprodukowanych w Japonii wyniósł 216 815 sztuk, co oznacza wzrost o 118,6% w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku i pierwszy wzrost eksportu w odniesieniu do pierwszego półrocza od 2008 roku. Eksport do krajów azjatyckich osiągnął 25 273 sztuki, rosnąc o 56,4%, głównie dzięki wzrostowi eksportu do Chin o 143,0%, i do Malezji o 99,0%. Eksport na rynek Ameryki Północnej wyniósł 25 171 samochodów, o 21,5% więcej, niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku, dzięki wzrostowi sprzedaży w USA. Eksport na kontynent europejski wyniósł 90 139 sztuk, przy wzroście o 416,5%, wynikającym głównie z gwałtownego wzrostu popytu w Rosji.