ETRMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy) ogłosiło swoje priorytety na 2011 roku. Najwięksi producenci opon uważają m.in., że należy zaprzestać importu opon nie spełniających określonych wymogów (taniego ogumienia chińskich producentów?).

Reklama

Zarząd ETRMA przyjął strategiczne wytyczne dla działań na przyszły rok określone przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej - Siim Kallasa, Komisarza ds. Transportu.

Jak czytamy w komunikacie chodzi o wprowadzenie bardziej dokładnego monitoringu importu w celu zagwarantowania wysokiej jakości opon dla konsumentów UE, większe bezpieczeństwo na drogach i mniejsza szkodliwość ruchu dla środowiska naturalnego. Właśnie takie są założenia przyjęte w Brukseli przez zarząd ETRMA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy), które zostały przekazane władzom Unii Europejskiej.

Prezes ETRMA - Francesco Gori oraz delegacja liderów przemysłu spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej - Siim Kallasem, komisarzem ds. transportu w celu przedyskutowania sytuacji w przemyśle oponiarskim w Europie.

Podkreślili potrzebę ustanowienia krajowego nadzoru rynkowego w celu zapewnienia zgodności z opracowanymi przez UE przepisami regulującymi kwestię importu opon i wagę sfinalizowania listy wymogów technicznych w celu skutecznego wprowadzenia etykietowania opon we właściwym czasie. Jak przyznają wszystkie podejmowane działania mają służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Eliminacja barier handlowych i łatwiejszy dostęp do rynków poza Unią Europejską regulowany wzajemnymi ustaleniami jest także nadal jednym z priorytetów ETRMA. Ważna jest również kontynuacja rozmów pomiędzy UE a Chinami - cel to wypracowanie spójnych i uczciwych zasad. Dlatego liderzy europejskiego i chińskiego przemysłu oponiarskiego spotkają się 26 października br.

W roku 2011 ETRMA będzie promowała bardziej skuteczne egzekwowanie opracowanych przez UE regulacji dotyczących rynku oponiarskiego. ETRMA będzie zachęcała Komisję Europejską do stworzenia skutecznego programu nadzorującego rynek oponiarski.

"Dziś wytyczamy wyraźne i ważne priorytety dla naszej pracy, które podkreślają nasze zaangażowanie w produkowanie coraz wyższej jakości opon sprzedawanych na terenie Europy. Technologia stosowana przez nasz przemysł w Europie gwarantuje produkcję opon, które spełniają potrzebę bezpieczeństwa drogowego oraz przyczyniają się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów, zgodnie z wolą Unii Europejskiej. Rozmowa z Komisarzem dotycząca naszych celów i obaw była konstruktywna oraz przeprowadzona w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Pomimo tego, że poczyniliśmy znaczne postępy we wprowadzaniu nowych rozwiązań, mamy poważne obawy związane z kwestiami konkurencji na rynku europejskim oraz zapewnienia takich samych zasad gry zarówno na rynku Unii Europejskiej jak również w handlu zagranicznym. Jesteśmy jednak pewni, że nasze wspólne wysiłki przyniosą wymierne korzyści." - powiedział Francesco Gori, prezes ETRMA