Oto kolejne kroki do odzyskania rekompensaty:

  • Nie oddalamy się od kraksy - wszystko załatwiamy "na gorąco". Jeżeli mamy taką możliwość, zabezpieczamy groźne miejsce. Robimy zdjęcia. Kiedy aparat nie ma datownika, można posłużyć się aktualnym egzemplarzem DZIENNIKA.
  • Wzywamy policję lub straż miejską - żądamy spisania notatki z opisem zdarzenia. Jeśli samochód nie nadaje się do dalszej jazdy, dzwonimy po pomoc drogową i bierzemy rachunek za usługę - będzie potrzebny, by uzyskać zwrot pieniędzy.
  • Zbieramy wszystkie połamane i uszkodzone elementy - kawałki kołpaków, odłamki zderzaka - będą potrzebne jako dowód.
  • Nie wszystko widać. Na pogiętej feldze może się nie skończyć. Trzeba się liczyć ze zniszczeniem zawieszenia, dlatego najlepiej odwiedzić serwis (rachunek).
  • Odszkodowanie - musi pokryć w całości nasze prawdziwe straty. Oczekujemy pieniędzy za zniszczoną oponę (rzeczoznawca określa jej wartość przed wypadkiem), felgę, także kołpak (fabryczne są bardzo drogie) oraz za kontrolę zawieszenia i ewentualnie pozostałe straty.
  • Najważniejsze - ustalamy winowajcę, czyli zarządcę drogi. Jeśli jest to miasto, dzwonimy do zarządu dróg miejskich, poza miastem kontaktujemy się z zarządem dróg wojewódzkich, powiatowych itp.
  • Wnioski o odszkodowanie trzeba składać pisemnie. Co piszemy? Data i miejsce zdarzenia, okoliczności, opis uszkodzeń plus proponowaną kwotę zadośćuczynienia. O pieniądzach trzeba zapomnieć, kiedy droga ma oznakowanie o złym stanie.
  • Jeśli zarząd drogi przyznaje, że jest "sprawcą", zostaniemy umówieni z rzeczoznawcą (na koszt urzędu lub jego ubezpieczyciela), który obliczy nasze straty. Potem już tylko wypłata odszkodowania.

    Jeśli nie przyznaje się do winy, trzeba zainwestować w ekspertyzę rzeczoznawcy (rachunek) i dochodzić roszczeń przed sądem - to męcząca ostateczność.

Dokumenty potrzebne do odzyskania odszkodowania za uszkodzenie samochodu (źródło: www.zdm.waw.pl):

- podanie o wypłacenie odszkodowania z zaznaczeniem kwoty;

- dokładny opis okoliczności i przebiegu zdarzenia z określeniem daty, godziny, miejsca wypadku i powstałych uszkodzeń auta;

- kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu i prawa jazdy kierowcy;

- fotografie miejsca zdarzenia, szkic określający przebieg zdarzenia i przyczyny uszkodzenia pojazdu, w tym kształt, rodzaj i wymiary przeszkody;

- oświadczenie świadków zdarzenia;

- informacja o wysokości żądanego odszkodowania oraz dokumenty uzasadniające zgłoszone roszczenia, np. kosztorys niezbędnej naprawy, oryginały rachunków;

- informacja, w jakim zakresie i w którym towarzystwie jest ubezpieczony pojazd, oraz czy wystąpiono o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco;

- informacja o okresie i przebiegu eksploatacyjnym uszkodzonych części;

- dokumentacja pokolizyjna spisana przez drogówkę lub straż miejską. Określająca przyczynę, osobę lub instytucję winną zaistniałej kolizji oraz stwierdzone podczas oględzin uszkodzenia pojazdu.