W 2008 r. co dziesiąty Polak (10 proc.) kupił samochód osobowy. Niemal połowa respondentów (48 proc.) kupując auto zastępowała nim pojazd dotychczas używany, a ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) kupiła kolejny samochód dla swojego gospodarstwa domowego. Z kolei dla 15 proc. Polaków kupione w 2008 r. auto było pierwszym w ich gospodarstwie domowym - wylicza w swoim najnowszym raporcie TNS OBOP.

Reklama

Częściej dotychczas używany samochód zastępowały nowym osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej) w tym emeryci i renciści oraz małżeństwa. Te grupy również częściej kupowały auta fabrycznie nowe oraz samochody docelowe (to oznacza, że przez najbliższe lata ludzie ci nie planują zakupu nowego pojazdu).

W porównaniu do 2007 r. odsetek osób, które w 2008 roku zastąpiły dotychczasowy samochód nowym autem zmalał o 10 proc. Z kolei o 12 procent wzrosła grupa osób, które kupiły kolejny samochód dla swojego gospodarstwa domowego. Dodatkowe cztery kółka częściej kupowali ludzie w wieku 40-49 lat, mieszkańcy wsi.

Wśród osób, które kupiły samochód w 2008 r. najmniej (16 proc.) jest tych, dla których było to pierwsze auto w gospodarstwie domowym. W tej grupie częściej znaleźć można osoby młode, w wieku 18-29 lat, stanu wolnego, często pracowników administracji i usług, w lepszej sytuacji materialnej (o najwyższym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym). Ten stan rzeczy pozostaje niemal niezmienny od czterech lat.

"Wyniki badania pokazują, że w 2008 roku, częściej niż w latach ubiegłych, mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem zakupu kolejnego samochodu dla polskich gospodarstw domowych. Relatywnie częściej tego typu zjawisko występuje na wsi niż w mieście, co może rodzić nowe perspektywy dla rynku motoryzacyjnego.” - komentuje wyniki badania Magdalena Sawińska szefowa Sektora Badań Rynku Motoryzacyjnego TNS OBOP.