Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował wyniki z kontroli stacji paliwowych jaką Inspekcja Handlowa przeprowadziła od początku stycznia 2009 roku do końca lutego. Efekt? Z 315 skontrolowanych stacji w ponad 5 proc. wykryto paliwa złej jakości.

Reklama

W większości przypadków - wymagań nie spełniał tylko jeden parametr. Najczęściej, w oleju napędowym, była to temperatura zapłonu - zbyt wysoka powoduje spadek wydajności pracy silnika i wzrost emisji substancji chemicznych do środowiska. Zbyt niska stwarza niebezpieczeństwo wybuchu.

>>>Oto najlepsze i najgorsze opony letnie

Jeśli chodzi o benzynę, to w niektórych próbkach tego paliwa odkryto niewłaściwą prężność par. Niedotrzymanie wymagań odnośnie lotności benzyn, tj. składu frakcyjnego i prężności par, prowadzi do problemów z uruchomieniem silnika, niebezpieczeństwa zaburzenia pracy, a nawet nagłego unieruchomienia silnika.

Najwięcej odstępstw od jakości sprzedawanych paliw inspektorzy wykryli w województwie śląskim. Złe paliwo znaleziono też w kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i pomorskim.

>>>Zobacz samochód niebezpieczny dla życia

Kontrolerzy Inspekcji Handlowej nie mieli zastrzeżeń do paliw sprawdzanych w województwie: dolnośląskim, lubelskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim i wielkopolskim

Skontrolowano też jakość gazu LPG - w 150 sprawdzonych nie wykryto "złych próbek".

>>>Afera z policyjnymi radarami w tle

Inspektorzy sprawdzali jakość biopaliw. Kontrola wykazała nieprawidłowości w przypadku 2 próbek pobranych w województwie śląskim.Objaśnienia symboliki literowej w podlinkowanej tabeli "stacje paliw":

D - oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone

Reklama

G - gęstość w temp. 15ºC

MON - motorowa liczba oktanowa MON

RON - badawcza liczba oktanowa RON

S - zawartość siarki

Sf 100 - skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje

Sf 150 - skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje

Sf-250 - skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje

Sf-350 - skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje

Sf-70 - skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje

Sf-95% - skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury

Sf-FBP - temperatura końca destylacji

Sf-R - pozostałość po destylacji

TZ - temperatura zapłonu

VP - prężność par, DVPE

E - przekroczona zawartość eterów

O - przekroczona zawartość tlenu

Me - przekroczona zawartość metanolu

B - przekroczona zawartość benzenu

Objaśnienia symboliki literowej w podlinkowanej tabeli "stacje LPG":

D - oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone

MON - motorowa liczba oktanowa MON

DIEN - całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)

SWR - siarkowodór

S - całkowita zawartość siarki (po wprowadzeniu substancji zapachowej)

CU - badanie działania korodującego na miedzi (1h w temperaturze 40ºC)

ODP-R - pozostałość po odparowaniu

WVP - względna prężność par w temperaturze 40ºC

TWVP - temperatura, w której względna prężność par jest mniejsza niż 150 kPa

Woda - zawartość wody

Zapach

W tabelach, obok wyżej wymienionych symboli, podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.