Zasada "razy dwa", czyli recydywa drogowa. Co mówią przepisy?

Policja przyłapała kierowcę na wykroczeniu i zatrzymuje go do kontroli. Dane sprawcy wpadają do komputera i… trafiony, zatopiony!

Bezlitosna maszyna wyświetla kartotekę, a z niej wynika, że w tym przypadku trzeba w praktyce zastosować zasadę "razy dwa". O co chodzi?

Reklama

Nowe zasady podwójnego karania. Kierowcy płaczą i płacą

Nowe zasady podwójnego karania za to samo wykroczenie popełnione więcej niż raz w okresie dwóch lat od pierwszej wpadki działają od reformy wdrożonej 17 września 2022 roku. Czyli za chwilę będzie rocznica zaostrzenia przepisów. Jednak nie wszyscy będą mieli powody do świętowania, bowiem z komunikatów policji wynika, że funkcjonariusze często egzekwują zasadę recydywy za kierownicą.

Na czym polega recydywa z nowego taryfikatora mandatów?

Zmienione przepisy wprowadziły nowość w taryfikatorze mandatów. Od roku kierujący nagminnie popełniający najcięższe wykroczenia muszą liczyć się ze znacznie wyższą karą. Poważne przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też złamanie zakazu wyprzedzania – to między innymi za te naruszenia policjant może sięgnąć po zasadę recydywy. Popełnienie tego samego wybryku co najmniej dwa razy w przeciągu 2 lat skutkuje mandatem dwa razy wyższym niż dotychczas.

Jak działa zasada "razy dwa" i kiedy stracisz prawo jazdy? Policjant z KGP wyjaśnia na przykładach

Reklama

– W myśl nowego taryfikatora za wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim mandat za pierwszym razem to 1500 zł powiedział dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Przy ponownym popełnieniu takiego wykroczenia w warunkach recydywy mandat jest liczony podwójnie i rośnie do 3 tys. zł.Podobnie zasada "razy dwa" działa w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy po 15 punktów karnych. W warunkach recydywy kolejne 15 pkt. karnych to wynik 30 punktów i utrata prawa jazdy podliczył policjant.

Jednak lista najcięższych wykroczeń podlegających recydywie i zasadzie podwójnego karania jest znacznie dłuższa. Przykłady?

Policjant kontroluje kierowcę / Policja

Kiedy policjant wystawi podwójny mandat? Ile będzie punktów karnych? Oto 27 wykroczeń podlegających recydywie

Oto wykaz przynajmniej 27 sytuacji, w których ponowne spotkanie z policją może zakończyć się mandatem sięgającym nawet 5 tys. zł. Spis otwierają kary za rażące przekroczenie prędkości…

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – pierwszy raz mandat 800 zł (drugi raz, czyli przy recydywie - 1600 zł) i 9 punktów karnych
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i 11 punktów karnych
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie) i 13 punktów karnych
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie) i 14 punktów karnych
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł) i 15 punktów karnych.

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych wykroczeń:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście – pierwszy raz mandat 1500 zł (drugi raz, czyli przy recydywie - 3000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 12 punktów karnych;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – mandat 1500 zł (w recydywie 3000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 12 punktów karnych;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 8 punktów karnych;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 8 punktów karnych;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 8 punktów karnych;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania – mandat 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł) i po 8 punktów karnych;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – mandat 1500 zł (recydywa - 3000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym (także przez tory tramwajowe) i bezpośrednio przed nim – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł) i po 10 punktów karnych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-25 lub B-26 – mandat 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach (półzaporach), które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – mandat 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł) i 15 punktów karnych;
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – mandat 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł) i po 15 punktów karnych;
 • złamanie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – mandat 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł) i po 15 punktów karnych.
Policjant kontroluje kierowcę / Policja