Grupa Volkswagen reorganizuje system zaopatrzenia w części elektroniczne i półprzewodniki, aby zabezpieczyć ich dostawy w perspektywie długoterminowej, a tym samym zapewnić sobie wiodącą pozycję pod względem technologii i konkurencyjności. W tym celu opracowano nową strategię zaopatrzenia w części z komponentami elektronicznymi.

Reklama

Wysoki stopień przejrzystości w łańcuchu wartości półprzewodników, a także dokładna wiedza na temat wykorzystywanych części pozwala namdokładniej oszacować globalny popyt i dostępność tych komponentów. Dzięki temu będziemy w stanie lepiej zarządzać ryzykiem, wcześniej wykryć potencjalne wąskie gardła w dostawach i unikać ich. W przypadku strategicznie ważnych półprzewodników, a nawet planowanych w przyszłości własnych rozwiązań Grupy, będziemy polegać na bezpośrednich zakupach od producentów półprzewodników – powiedział Dirk Grosse-Loheide, członek zarządu ds. zakupów marki Volkswagen Samochody Osobowe i członek kierownictwa Grupy Volkswagen.

Kryzys związany z łańcuchem dostaw ma się już nie powtórzyć

W przeszłości komponenty elektroniczne (np. jednostki sterujące) były zamawiane u dostawców, którzy mieli dużą swobodę decydowania o tym, jakich części do ich produkcji używają. W przyszłości, w ścisłej współpracy i partnerstwie z największymi dostawcami, dział zaopatrzenia Grupy VAG określi precyzyjnie, jakie półprzewodniki i inne części elektroniczne powinny być używane.

Półprzewodniki, komputer procesor / ShutterStock
Reklama

Nowy system będzie wdrożony we wszystkich markach, a pieczę nad nim będzie sprawować utworzony specjalnie w tym celu Komitet Pozyskiwania Półprzewodników, w skład którego wchodzą przedstawiciele działów zaopatrzenia i rozwoju marek, a także Volkswagen Group Components i CARIAD. Ponadto przejrzystość w zakresie półprzewodników oznacza, że w przypadku wystąpienia wąskich gardeł w dostawach będzie można szybko wytypować i zastosować alternatywne komponenty. Kolejnym pozytywnym efektem jest to, że zmniejszenie liczby odmian wyposażenia samochodów skutkuje mniejszym stopniem złożoności oprogramowania – powiedział Karsten Schnake, członek zarządu ds. zakupów w Skoda Auto i szef grupy zadaniowej COMPASS (Cross Operational Management Parts & Supply Security), wyjaśniając zalety nowego systemu.

Półprzewodniki są niezbędne w przemyśle motoryzacyjnym: są one nie tylko podstawą masowej produkcji, ale są również motorem innowacji i kluczem do wprowadzania nowych produktów na rynek.

Skąd się bierze wzrost popytu na półprzewodniki?

Wzrost popytu na półprzewodniki wynika z rosnącej elektryfikacji pojazdów i coraz szerszego zastosowania systemów wspomagających kierowcę, zmierzającego do w pełni autonomicznej jazdy. Wprowadzane innowacje sprawiają, że niezbędne stają się najnowocześniejsze półprzewodniki, podczas gdy popyt na bardziej powszechne komponenty pozostanie na stałym poziomie lub wzrośnie nieznacznie. Innowacje w pojazdach w dużej mierze opierają się na wykorzystaniu półprzewodników: w 1978 r. w jednostce sterującej Porsche 911 zainstalowano tylko osiem elementów półprzewodnikowych. Dziś Skoda Enyaq ma około 90 jednostek sterujących z około 8000 komponentów elektronicznych.

Skoda Enyaq / Tomasz Sewastianowicz

Rozwój przekłada się także na wzrost wartości komponentów elektronicznych w pojeździe, która wzrośnie do roku 2030 ponad dwukrotnie z obecnych ok. 600 euro na pojazd. Zgodnie z analizami, wzrośnie również znaczenie sektora motoryzacyjnego jako klienta przemysłu półprzewodników. Obecnie branża motoryzacyjna znajduje się na 5. miejscu wśród głównych nabywców z globalnym wolumenem zamówień na półprzewodniki o wartości około 47 mld dolarów. Oczekuje się, że do 2030 r. nasza branża zajmie trzecie miejsce z wolumenem rynku na poziomie ok. 147 mld dolarów.

Skutki pandemii nadal odczuwalne?

Skutki pandemii COVID-19 i związanego z nią kryzysu półprzewodnikowego są nadal odczuwalne. Aby sprostać tym ogromnym wyzwaniom i zapewnić dostawy komponentów, Grupa Volkswagen na początku 2022 r. uruchomiła inicjatywę COMPASS. Początkowo koncentrując się na zabezpieczeniu oprogramowania pojazdów. Strategiczne obszary działania zostały zidentyfikowane na podstawie wniosków wyciągniętych z kryzysu półprzewodników, a rozwiązania zostały opracowane i wdrożone w perspektywie długoterminowej.

Półprzewodniki, mikrochipy, mikroprocesory / Bloomberg / Maurice Tsai