Reklama

Punkty karne dziś bolą bardziej niż mandat za 1000 czy 2500 zł. Od kiedy pojawił się ostrzejszy taryfikator i zniknęły kursy reedukacyjne kierowcy muszą liczyć się w wyższym ryzykiem utraty prawa jazdy. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i koniec, prawko znika. Do tego obecnie punkty karne są kasowane z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. I nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Jednak nowe przepisy przyjęte przez Sejm przywracają sytuację prawną sprzed 17 września 2022 roku. Punkty karne ponownie będą znikać po roku – zakłada zmiana w prawie o ruchu drogowym. Poprawka przeszła przez głosowanie przy okazji rządowej nowelizacji podnoszącej bezpieczeństwo pasażerów tzw. przewozów osób. Na czym polegają nadciągające zmiany?

Reklama

Punkty karne znikną po roku, zatrzymane prawo jazdy wróci automatycznie

Nowe regulacje wprowadzają przepis, zgodnie z którym informacje o liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji mają znikać po roku, a nie 2 latach. Wejdzie mechanizm, dzięki któremu zatrzymane prawo jazdy będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku.

Policja kontroluje kierowcę / Policja / KWP GORZOW

Kasowanie punktów karnych raz na pół roku, wraca kurs reedukacyjny

Wreszcie najważniejsze z punktu widzenia wielu kierowcówmaksymalnie raz na 6 miesięcy będzie można wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować konto o 6 punktów karnych. W dokumencie wprowadzającym poprawkę czytamy:

Osoba wpisana do ewidencji (red. kierowców) nie częściej niż raz na 6 miesięcy może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem porozumiewania się na odległość, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych za naruszenie przepisów w ruchu drogowym. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Mandat za prędkość czy telefon to nie wszystko / Policja

Masz punkty karne na 2 lata? To teraz pożałujesz dłużej

Co w takim razie z osobami, które załapały się na 2-letni okres obowiązywania punktów karnych? Według stanu prawnego, który został przyjęty w Sejmie, nie ma żadnego okresu przejściowego. To oznacza, że wejście w życie po trzech miesiącach nowych przepisów dotyczących punktów karnych powoduje, że kierowca wchodzi nowy reżim 12-miesięczny, po którym dana liczba punktów wygasa – powiedział dziennik.pl Jerzy Polaczek, wiceprzewodniczący sejmowej komisji infrastruktury.

– A jeśli chodzi o tych kierowców, którzy popełnili wykroczenia w dotychczasowym stanie prawnym, to tutaj nic się nie zmienia. Ich obowiązuje okres 2-letni i kropka. Prawo nie działa wstecz. Jednocześnie chciałem podkreślić, żeby nie było w społeczeństwie świadomości, że następuje poluzowanie – do czasu wejścia nowych przepisów wszystkich kierowców, którzy popełnią wykroczenia obowiązuje 2-letni, zaostrzony reżim obowiązywania punktów karnych i to od daty opłacenia mandatu karnego – skwitował Polaczek.

Reklama

Od kiedy będzie można kasować punkty karne?

Zmiany dotyczące kasowania punktów karnych mają wejść w życie 3 miesiące po dniu ogłoszenia nowelizacji, czyli jeszcze na przełomie lata i jesieni 2023 roku. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Policjant z miernikiem prędkości / Policja

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców samochodów i motocykli. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.
Przez punkty karne szybko stracisz na prawo jazdy / Policja

Za jakie wykroczenie grozi 15 punktów karnych?

Obecnie jednorazowo 15 punktów karnych możesz dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista:

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Zobacz, co ile kasują się punkty karne w 2023 roku?

Obecnie nowe przepisy przewidują kasowanie punktów dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. Do tego nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Dron policji zauważy nawet zabawę telefonem / Policja