Abonament RTV za radioodbiorniki samochodowe jest obowiązkowy. Niewielu kierowców zdaje sobie z sprawę, że urządzenia podlegają rejestracji zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku.

Reklama

Odbiornik radiowy w samochodzie należy zarejestrować w terminie 14 dni od momentu wejścia w posiadanie pojazdu. Można to zrobić w placówkach Poczty Polskiej S.A. lub na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.

Abonament RTV za radio w samochodzie nie jest konieczny, jeśli podatnik uiszcza opłatę za odbiorniki telewizyjne i radiofoniczne w gospodarstwie domowym. Opłaty abonamentowej nie da się uniknąć, ponieważ praktycznie wszystkie nowe auta są wyposażone w radioodbiornik.

Reklama
Abonament RTV za radio samochodowe można płacić miesięcznie lub za cały rok z góry / Sebastian Kościółek / fot. Sebastian Kościółek
Reklama

Abonament RTV w aucie służbowym jest obowiązkowy, każdy pojazd jest płatny osobno

Jeśli samochód jest wykorzystywany do działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi wnosić opłatę za każdy pojazd osobno.

Zwłaszcza, jeśli samochód znajduje się na liście środków trwałych. Z takiego obowiązku nie zwalnia wynajem lub leasing pojazdu. Jeśli w umowie z bankiem lub funduszem leasingowym nie doprecyzowano tej kwestii, obowiązek spoczywa na użytkowniku pojazdu.

Abonament RTV za radio w samochodzie, kto jest zwolniony z opłaty?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwolnione z opłaty za abonament RTV są:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby uprawnione do zwolnienia z opłat abonamentowych są zobowiązane do przedstawienia w oddziale Poczty Polskiej S.A. dokumentu potwierdzającego uprawnienie wraz z oświadczeniem. Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności.

Brak opłaty za abonament RTV może skutkować wysoką karą / Sebastian Kościółek / fot. Sebastian Kościółek

Abonament RTV za radio w samochodzie, jaka stawka w 2023 r.?

Zgodnie z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w 2023 r. stawka miesięczna za radioodbiornik wzrosła do 8,70 zł miesięcznie. W ubiegłym roku obowiązywała opłata w wysokości 7,50 zł miesięcznie.

Płacąc za każdy miesiąc osobno, roczna opłata wyniesie 104,40 zł. Natomiast opłacając cały rok z góry może skorzystać z niewielkiego rabatu. W takiej sytuacji całkowity koszt wynosi 94 zł.

Abonament RTV za radio w samochodzie, jaka kara w 2023 r.?

Jeśli opłata za abonament RTV nie zostanie uiszczona, podobnie jak w poprzednich latach grozi za to kara w wysokości 30-krotności stawki miesięcznej za jeden odbiornik. W tym roku wynosi 261 zł z radio, ale to nie koniec potencjalnych problemów.

Zgodnie z przepisami kontroler może wymagać od przedsiębiorcy uregulowania zaległych opłat za cały okres posiadania pojazdu wyposażonego w radioodbiornik. Wysokość kary zależy również od liczby samochodów we flocie oraz całego okresu zaniedbania obowiązku.