Dofinansowanie do samochodów dla osób niepełnosprawnych to temat, który ciągnie się już od lat, a nadal w tej kwestii nie wypracowano żadnych konkretów. Jednak jest kilka znaków, które wskazują na to, że jest szansa na przełamanie tego impasu.

Reklama

Paweł Wdówik, który jest pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych potwierdził, że aktualnie trwają prace resortu z udziałem PFRON-u (Polski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) nad głównymi założeniami projektu o nazwie "Program samochodowy".
Celem jest wypracowanie rozwiązania pozwalającego na uzyskanie państwowego dofinansowania do zakupu pojazdu przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Interpelacja poselska w sprawie dofinansowania do samochodów dla osób niepełnosprawnych

Pierwsze ślady w tej sprawie ujawniła interpelacja poselska z 27 czerwca bieżącego roku. Parlamentarzyści w składzie: Stanisław Bukowiec, Iwona Michałek, Michał Wypij i Magdalena Sroka zwrócili uwagę na brak pomocy ze strony państwa w kierunku osób niepełnosprawnych, powołując się na opinię Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych.

- Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pomoc finansowa PFRON w zakupie własnego środka transportu jest niezmiernie ważna z powodu niższej niż przeciętna dochodowości gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, a ponadto: wysokich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także zakupem przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. W obecnej chwili dodatkowym obciążeniem dla tych osób jest szybki wzrost cen i usług związanych z wysoką inflacją. Podsumowując, przyznanie bezzwrotnej dotacji na zakup własnego środka lokomocji stanowi ogromną zachętę dla osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności zawodowej, jak i społecznej zamiast biernego egzystowania wyłącznie w charakterze odbiorcy świadczeń socjalnych, który to wizerunek utrwala w świadomości społeczeństwa, w tym potencjalnych pracodawców – model segregacyjny oparty na wykluczeniu osób niepełnosprawnych z codziennego aktywnego życia. - napisali posłowie w interpelacji.

Reklama

Do zapytania odniósł się Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawiciel resortu poinformował, że w ramach środków PFRON i pilotażowego programu "Aktywny samorząd" przewidziano możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu, stosownie do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

Nawet 10 tys. zł dofinansowania dla osób niepełnosprawnych

Taka forma pomocy jest przeznaczona dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu. Takie osoby mogą się ubiegać o wsparcie w wysokości 10 tys. zł (dla osób mających trudności w poruszaniu się) lub 4 tys. zł (dla osób z dysfunkcją słuchu. Z pomocy mogą również skorzystać opiekunowie niepełnosprawnych ruchowo dzieci do 16. roku życia.

Oprócz powyższego pilotażowy program "Aktywny samorząd" zapewnia pomoc:

  • w uzyskaniu prawa jazdy (Obszar A, Zadania: 2 i 3), która adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu (w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),
  • w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C, Zadanie 1),
  • w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (Obszar C, Zadanie 5),
  • w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C, Zadanie 2).

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, wykonujący także inne zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do samochodów dla niepełnosprawnych a "Program samochodowy"

Autorzy interpelacji zwrócili szczególną uwagę, że państwowe wsparcie nie przewiduje dofinansowania do zakupu samochodu przez osoby niepełnosprawne. O możliwość uzyskania dofinansowania środowisko osób niepełnosprawnych ubiega się już od wielu lat. Jest nadzieja, że nastąpi zmiana tej sytuacji.

Paweł Wdówik wspomniał w interpelacji, że utworzono pakiet dodatkowych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" obejmujący działania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej.

- Pragnę ponadto dodać, że utworzony został pakiet dodatkowych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami "Samodzielność-Aktywność-Mobilność" obejmujący działania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na „Program samochodowy”, którego celem jest zaopatrzenie w adekwatne środki transportu osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagających specjalistycznego środka transportu w celu przemieszczania się – dodał Paweł Wdówik.

Na razie szczegóły dotyczące projektu są owiane tajemnicą, ale "trwają obecnie prace projektowe w tym zakresie".

- Aktualnie opracowywane są dodatkowe elementy pakietu, m.in. obejmujące możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu osobowego, lecz Rada Nadzorcza PFRON nie zatwierdziła jeszcze takiego programu. Trwają jeszcze niezbędne konsultacje i uzgodnienia w porozumieniu z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - potwierdziła w rozmowie z dziennik.pl Małgorzata Gaj, rzecznik prasowy PFRON. Zatem jest to nadzieja dla osób niepełnosprawnych, które są zainteresowane dofinansowaniem do samochodu. Pozostaje tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na konkrety od pomysłodawców.