Dobudowa dodatkowych pasów, przy utrzymaniu ruchu na 89 km najbardziej obciążonej autostrady w Polsce, jest olbrzymim wyzwaniem - zaznaczył p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. Nie tylko pod względem finansowym, ale przede wszystkim organizacyjnym. Rozpoczynając przygotowania do tej inwestycji, podkreślaliśmy, że chcemy się do niej dobrze przygotować, konsultując planowane działania z branżą. Tak, by wszystkie strony przedsięwzięcia wiedziały, czego i w jakim zakresie oczekujemy - dodał.

Reklama

Jak poinformowała GDDKiA, do 17 stycznia oczekiwano na zgłoszenia podmiotów chętnych do udziału w konsultacjach. Od jedenastu podmiotów otrzymaliśmy w sumie 27 zgłoszeń do udziału w panelach dyskusyjnych. Dzięki temu mamy od trzech do ośmiu podmiotów w każdym z paneli. Wszystkie wnioski przeszły formalną weryfikację. Kolejnym krokiem było zorganizowanie zespołów dla poszczególnych bloków tematycznych, zgodnie ze wskazaną w zgłoszeniu wiedzę ekspercką - przekazała dyrekcja.

GDDKiA przeprowadzi konsultacje z ekspertami

Pomiędzy 10 a 21 lutego odbędą się spotkania eksperckie.

Tomasz Żuchowski wskazał, że w ramach konsultacji GDDKiA chce z firmami z branży poruszyć pięć obszarów. Pierwszą kwestią są odnawialne źródła energii, o których odbędzie się dyskusja 10 lutego. W ramach wymiany wiedzy i doświadczeń chcemy uzyskać i wdrożyć rozwiązania związane z technologią odnawialnych źródeł energii. Mają one zapewnić jak największą samowystarczalność energetyczną autostrady A2 oraz Obwodów Utrzymania Autostrady i Miejsc Obsługi Podróżnych. Efektem finalnym ma być zapewnienie maksymalnego obniżenia kosztów zużywanej energii - podkreślił dyrektor.

14 lutego odbędą się panele dotyczące kanałów technologicznych po Punktach Poboru Opłat. W ramach budowy autostrady A2 wykonane zostały kanały technologiczne w miejscach lokalizacji PPO. Chcemy pozyskać wiedzę o sposobie wykorzystania wolnych przestrzeni pod drogą - zaznaczył dyrektor.

Kolejnym tematem jest wykorzystanie destruktu, o którym podmiot będą rozmawiać 16 lutego. Jak powiedział Żuchowski autostrada A2 ma nawierzchnię bitumiczną, która składa się z dobrej jakości kruszywa i asfaltu. W ramach prowadzonych prac wierzchnia warstwa nawierzchni będzie sfrezowana. Chcemy wiedzieć, w jaki sposób będzie można ją wykorzystać ponownie. Taką możliwość w większym stopniu dają nam od niedawna nowe przepisy - wyjaśnił.

Reklama

Podczas panelu 18 lutego przeanalizujemy obecne przepisy i warunki techniczne oraz ewentualną konieczność wystąpienia o zmiany zapisów uzyskanej decyzji środowiskowej. Wypracowane w ramach dialogu rozwiązania ułatwią realizację inwestycji - podkreślił.

Natomiast 21 lutego podmioty przedstawią swoje propozycje jak najbardziej efektywnie zorganizować ruch podczas prac. Nie przewidujemy zamknięcia autostrady i oczekujemy rozwiązań zapewniających utrzymanie jak największej przepustowości bez wpływu na tempo prowadzonych prac oraz bezpieczeństwo pracowników i użytkowników drogi. Jednym z nich może być zamontowanie odcinkowego pomiary prędkości, tak jak miało to miejsce na A1 - przekazał dyrektor. Oczekujemy od uczestników informacji o możliwości prowadzenia prac 24 godziny na dobę i ich zakresie - dodał.

Podczas każdego panelu tematycznego odbędzie się dyskusja na dany temat. Podmioty mogą przekazywać opinie czy opracowania, które mogą stanowić wkład do przygotowania dokumentów do planowanych zamówień - zaznaczył dyrektor. Na koniec powstanie protokół podsumowujący działalność zespołu ds. konsultacji. W dokumencie tym będą zawarte wszystkie innowacyjne rozwiązania zaproponowane przez uczestników spotkań.

Zakończenie konsultacji planowane jest wstępnie na połowę marca 2022 r. O finansowanie inwestycji wystąpimy po oszacowaniu ostatecznych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wniosków z konsultacji. Po zapewnieniu środków, najszybciej jak to będzie możliwe, ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy - wyjaśnił Żuchowski.

Zaznaczył, że to pierwsze, na taką skalę, przedsięwzięcie. Nie można porównywać zakresu robót pomiędzy Łodzią i Warszawą do poszerzenia o dodatkowy pas ruchu autostradowej obwodnicy Poznania. Mamy kilkakrotnie dłuższy odcinek, większą liczbę węzłów i MOP-ów, na których musimy utrzymać obsługę komunikacyjną - powiedział. Dyrektor dodał też, że chciałby, aby destrukt został ponownie wykorzystany, a otoczenie drogi było wyposażone w innowacyjne rozwiązania obniżające koszt jej utrzymania.

Dodatkowe pasy na A2

Inwestycja na A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią polega na dobudowie dodatkowych pasów ruchu po wewnętrznych stronach obu jezdni istniejącej autostrady na długości ok. 89 km. Wykorzystany do tego celu będzie szeroki pas dzielący, który został wybudowany podczas realizacji autostrady.

Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków dwie jezdnie po cztery pasy ruchu, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ będzie posiadał dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.

Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma w przyszłości ułatwić szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego - podkreślił Tomasz Żuchowski.

Drogowcy zdobyte teraz doświadczenie i wiedzę chcą wykorzystać przy kolejnych planowanych poszerzeniach funkcjonujących autostrad o dodatkowy pas ruchu, A1 od Torunia do Włocławka oraz A4 od Wrocławia do Tarnowa.