Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) rejestruje wykroczenia od samego początku. Kontrole są prowadzone na trzech pasach ruchu w obu kierunkach.

Reklama

12 kamer systemu odcinkowego pomiaru prędkości zamontowano na wjazdach i wyjazdach z tunelu. Automatyczną kontrolą prędkości objęto 2,5 km odcinek drogi – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Tunel POW i odcinkowy pomiar prędkości: rejestracja wykroczeń trwa

Do montażu kamer na wjazdach i wyjazdach z tunelu, wykorzystano infrastrukturę (bramownice, portale tunelu) znajdującą się na tym odcinku drogi S2.

GITD przeprowadził wzorcowanie odcinka, legalizację urządzeń, odbiory techniczne oraz testy obejmujące weryfikację prawidłowości przesyłu zarejestrowanych naruszeń.

Reklama
Tunel POW i odcinkowy pomiar prędkości / CANARD
Tunel POW i odcinkowy pomiar prędkości / CANARD

Jakie ograniczenie prędkości w tunelu POW? Co z mandatami?

– W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h. System wylicza średnią prędkość pojazdu na podstawie czasu przejazdu pomiędzy początkiem i końcem monitorowanego odcinka. Kierowcy, którzy nie będą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości, muszą się liczyć z konsekwencjami – przestrzegła Niżniak.

– Po weryfikacji zarejestrowanego naruszenia wszczęte zostaną czynności w sprawie o wykroczenie. Do właściciela pojazdu, którym naruszono przepisy, przesłany zostanie komplet oświadczeń – wyjaśniła.

Na zdjęciu kierowca, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

Tunel POW i odcinkowy pomiar prędkości / CANARD
Tunel POW i odcinkowy pomiar prędkości / CANARD

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu POW z autostrady A1

Co ciekawe, urządzenia zamontowane w tunelu POW pod Ursynowem to kamery i oporządzenie przeniesione z budowanej autostrady A1, gdzie pracowały tymczasowo.

– Na wniosek GDDKiA urządzenia zostały zdemontowane i przeniesione do tunelu trasy S2. Koszt montażu urządzeń w tunelu wyniesie ok. 200 tys. zł – wyliczyła Niżniak.

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy / GDDKiA / Krzysztof Nalewajko
Tunel POW i odcinkowy pomiar prędkości / PAP / Paweł Supernak
Tunel POW i odcinkowy pomiar prędkości / CANARD