Samochody elektryczne staną się wreszcie kuszącą alternatywą dla aut spalinowych - taki wniosek płynie z uzasadnienia nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych opracowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Reklama

- Rząd chce wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Nowe rozwiązania mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce. Ponadto, krajowe prawo zostało dostosowane do przepisów Unii Europejskiej m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego - twierdzą autorzy reformy.

Ładowanie samochodu w bloku - rząd przyjął przepisy

W przyjętej przez rząd nowelizacji uregulowano procedury dotyczące instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Efekt? Nowe przepisy mają ułatwić montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku.

Reklama

- Osoby zainteresowane zakupem takiego pojazdu otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania. Tego rodzaju model ładowania jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ odbywa się najczęściej w porze nocnej, kiedy pojazd nie jest użytkowany, a zużycie prądu jest niższe niż w dzień, co stabilizuje pracę sieci energetycznej - uzasadniają przedstawiciele ministerstwa.

Przepisy określają też przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia może wydać decyzję odmowną odnośnie do instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości. W przypadku budynków posiadających status zabytków niezbędne jest uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.

Reklama

Dopłaty do samochodów elektrycznych w leasingu

Zmiany przewidują także wprowadzenie możliwości udzielania wsparcia finansowego w przypadku gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu. Zdaniem projektodawców rozwiązanie to ma na celu dostosowanie warunków udzielania wsparcia do najczęściej wybieranej przez przedsiębiorców formie użytkowania pojazdów.

W projekcie noweli ustawy o elektromobilności dodano definicję roweru wspomaganego elektrycznie, co ma umożliwić rozwój i wsparcie dla bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych. Wprowadzono także niezbędne modyfikacje pojęcia i rozwiązania dotyczące planowanego powstania infrastruktury tankowania wodoru. W uzasadnieniu wskazano, że wprowadzenie regulacji w zakresie wodoru jest konieczne, gdyż zakłada się, że nowe paliwo alternatywne znajdzie w niedalekiej przyszłości zastosowanie w różnych segmentach gospodarki w ramach zorganizowanych flot pojazdów, w logistyce przemysłowej oraz w transporcie publicznym.

Strefy czystego transportu

Doprecyzowuje także zasady tworzenia stref czystego transportu we wszystkich gminach (niezależnie od liczby mieszkańców) z pozostawieniem większej możliwości ich kształtowania samorządom.

Przepisy wprowadzają także specjalne oznaczenia dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref.

W związku z unijną dyrektywą w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, określono minimalny poziom docelowy, jeśli chodzi o udział nisko- i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Ustaw.