Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że co roku na polskich drogach dochodzi do kilkunastu tysięcy wypadków i kolizji, których sprawcami są kierowcy z zagranicy. W 2020 r. takich zdarzeń było 12,7 tys. Sprawcami części z nich są osoby bez polisy OC - w takich sytuacjach odszkodowania wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Reklama

W 2020 r. UFG wypłacił poszkodowanym w wypadkach i kolizjach spowodowanych przez nieubezpieczonych obcokrajowców 3,6 mln zł - podał Fundusz.

- Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to istotny element systemu obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji, gdy sprawca wypadku drogowego lub kolizji nie ma ważnego ubezpieczenia OC lub nie został ustalony, to właśnie my zapewniamy wypłatę odszkodowań jego ofiarom - wskazała prezes UFG Małgorzata Ślepowrońska.

- Nie inaczej jest, kiedy zdarzenie spowodował sprawca poruszający się nieubezpieczonymi pojazdami na zagranicznych numerach - dodała. Jak wskazała, nawet jeśli takich przypadków nie ma wiele, to kierowca pojazdu zarejestrowanego w Polsce nie może być narażony na ryzyko i musi mieć pewność, że znajdą się środki na likwidację jego szkody.

Wypadek z winy obcokrajowca - jak odzyskać odszkodowanie

Według UFG postępowanie w przypadku zdarzenia z kierowcą z zagranicy nie różni się istotnie od zdarzeń spowodowanych przez rodzimych użytkowników dróg. W zdarzeniu, w którym ktoś odniósł obrażenia fizyczne, konieczne jest wezwanie na miejsce policji. Zwykła kolizja, w której doszło tylko do uszkodzenia mienia, interwencja nie jest wymagana i wystarczy wspólnie spisane oświadczenie o zdarzeniu drogowym - podaje.

Reklama

W ocenie Funduszu wielu kierowców wozi ze sobą druki takiego oświadczenia, jednak zwykle są one tylko w języku polskim. Tymczasem warto mieć formularz w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), dostępny do pobrania na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK).

Jak zaznaczył prezes PBUK Mariusz Wichtowski, druk wspólnego zgłoszenia szkody to zunifikowany europejski formularz, bardzo przydatny w przypadku kolizji z pojazdem z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi. Sporządzony jest w dwóch językach: polskim i angielskim. - W sytuacji, gdy nie znając języka, nie możemy porozumieć się ze sprawcą, pomoże w tym uniwersalny formularz - zaznaczył.

Wypadek z winy obcokrajowca - oświadczenie jest kluczowe

- Oświadczenie można spisać samodzielnie, nie używając formularza - zwrócił uwagę rzecznik prasowy UFG Damian Ziąber. Jak dodał, ważne jest, aby znalazły się w nim wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kierowców, pojazdów i ubezpieczenia OC oraz opis zdarzenia. - Zadbajmy o to, aby starannie udokumentować okoliczności zdarzenia. Fotografie numerów rejestracyjnych i pojazdów, fotografie miejsca zdarzenia, spisane dane kierowcy – sprawcy zdarzenia, a przede wszystkim spisane dane z dokumentów pojazdu na zagranicznych numerach: dowód rejestracyjny, polisa OC, inne przydatne dokumenty - wymienił.

UFG wskazało, że w przypadku zdarzenia, którego sprawca miał wykupione ubezpieczenie zagraniczne, w celu likwidacji szkody należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń, który wystawił polisę. Jeżeli kierowca nie ma ważnego ubezpieczenia OC, szkodę należy zgłosić Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie komunikacyjnego ubezpieczenia OC ppm.

Z danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wynika, że średnia wartość odszkodowań z tytułu szkód, jakie zagraniczni kierowcy powodują na polskich drogach, wyniosła w 2020 r. ponad 7000 zł. "Łącznie na rzecz poszkodowanych w tego typu zdarzeniach wypłacono w ubiegłym roku świadczenia o wartości bliskiej 90 mln zł" - podał prezes Biura.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny m.in. prowadzi ogólnopolską bazę danych ubezpieczeniowych, z której korzystają zakłady ubezpieczeń do celów taryfikacji umów i likwidacji szkód. UFG zajmuje się też wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, w których sprawca szkody nie został ustalony - czytamy na stronie UFG.