Od 1 czerwca w myśl nowych przepisów pieszy wchodzący na przejście – pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności – ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. Do tego zmiany wprowadzają także zakaz jazdy na zderzaku oraz ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h przez całą dobę.

Reklama

W mediach pojawiły się informacje, że ministerstwo infrastruktury owszem zmienia przepisy dla pieszych i kierowców, ale zapomniało o reformie systemu szkolenia nowych kierowców. Stąd podczas egzaminu na prawo jazdy egzaminator nie będzie mógł oblać kandydata na kierowcę m.in. za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście. Dziennik.pl poprosił resort o komentarz do tych rewelacji…

Pierwszeństwo pieszych od 1 czerwca, a egzamin na prawo jazdy

– Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych jego zakresem zadań w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Wskazuje na to art. 52 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami – powiedział dziennik.pl Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Wskazał, że w tabeli dołączonej do rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (aktu wykonawczego do ww. ustawy), zostały wymienione przypadki szczególne, które bezwzględnie nakazują przerwanie egzaminu.

Reklama

– Nie oznacza to jednak, że są to jedyne sytuacje, w których egzaminator może przerwać egzamin podkreślił. – Zatem jeżeli podczas egzaminu wystąpi inne zagrożenie, wynikające z art. 52 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami, to egzaminator także powinien go przerwać. Od 1 czerwca 2021 r. będzie tak także w przypadku zagrożenia spowodowanego nieustąpieniem pierwszeństwa osobie wchodzącej na przejście, ale jeszcze się na nim nie znajdującej – wyjaśnił.

Reklama

Prawo jazdy - jakie zmiany od 1 czerwca?

Oznacza to, że osoby zdające egzamin państwowy na prawo jazdy od 1 czerwca 2021 r. będą musiały stosować się do obowiązujących przepisów, podobnie jak wszyscy pozostali uczestnicy ruchu drogowego.

– Przepisy nie dopuszczają w tym zakresie żadnych odstępstwzaznaczył Huptyś. – Obecnie kończą się prace nad rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminowania, w którym między innymi zostanie uzupełniony katalog naruszeń, które powodują przerwanie egzaminu, o "nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście dla pieszych" – poinformował.

A na jakim etapie są nowe przepisy?

– Zakończyły się już uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne, projekt 21 maja 2021 r. uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jeszcze w tym tygodniu projekt zostanie przekazany pod obrady komisji prawniczej RCL, a następnie do podpisu Ministra Infrastruktury – zapowiedział rzecznik resortu.

– Każda zmiana przepisów mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach jest warta rozważenia. Te zmiany, które obowiązywać będą od 1 czerwca budzą jednak sporo kontrowersji – powiedziała dziennik.pl Magda Zglińska reprezentująca operatora systemu Yanosik. Nie ulega więc wątpliwości, że nowe przepisy powinny zostać poparte szeroką kampanią informacyjną. Właśnie dlatego wspólnie z policją rozpoczynamy w pierwszym tygodniu czerwca akcję, która ma na celu uświadomienie kierowcom zmian w przepisach, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji czy nieporozumień na drodze – wyjaśniła.

Prawo jazdy / Shutterstock