Nowe znaki już niebawem pojawią się przy polskich drogach. Ministerstwo Infrastruktury właśnie rozpoczęło prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dokumenty trafiły do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Reklama

– Projektowane przepisy uzupełniają i doprecyzowują obowiązujące regulacje z zakresu znaków i sygnałów drogowych, a także wprowadzają nowe znaki pionowe wraz z ich wzorami graficznymi – poinformował Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. – Zmiany te wpłyną m.in. na sposób i zakres informacji przekazywanych kierującym pojazdami, a w konsekwencji przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania – podkreślił.

Wiadomo, że nowe przepisy doprecyzują zasady umieszczania i oznakowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów) w pasie drogi publicznej. – Projekty rozporządzeń przewidują możliwość umieszczania znaków D-51 "automatyczna kontrola prędkości" i D-51a "automatyczna kontrola średniej prędkości" na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej – wskazał Huptyś.

Znaki drogowe / Materiały prasowe
Reklama
Znaki drogowe / Materiały prasowe

Kolejną zmianą jest informacja pod znakiem "tunel", która określa minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu. – Dotychczasowe brzmienie przepisu budziło wątpliwości, czy tabliczka odnosi się do odstępu między pojazdami po zatrzymaniu, czy też w ruchu – wyjaśniają urzędnicy resortu.

Rozszerzenie i doprecyzowanie będzie dotyczyć również znaku "zatoka". Planowana zmiana rozszerza zakres zastosowanie znaku poza tunelem, a także określa sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z miejsca wskazanego tym znakiem podczas np. awarii samochodu.

Reklama

Do tego projekt rozporządzenia wprowadza nowe znaki: śródmiejska strefa płatnego parkowania, zbiorcza tablica informacyjna, tablice wskaźnikowe na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania.

Znak śródmiejska strefa płatnego parkowania D-44a – oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata. Wprowadzenie tego znaku wynika z nowelizacji ustawy o drogach publicznych, umożliwiającej tworzenie śródmiejskich stref płatnego parkowania.

Znak D-44a / Materiały prasowe

Zbiorcza tablica informacyjna D-34b – znak ten informuje o obiektach dla podróżnych znajdujących się przy drodze. Graficzne przedstawienie znaku występuje obecnie jedynie w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych nie było regulacji w tym zakresie. Zmiana umożliwi informowanie, za pomocą odpowiedniej tabliczki pod znakiem D-34b, o odległości do kolejnej stacji paliwowej, co jest istotne dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie występują znaczne odległości pomiędzy stacjami.

Zbiorcza tablica informacyjna D-34b / Materiały prasowe
Zbiorcza tablica informacyjna D-34b / Materiały prasowe

Tablice wskaźnikowe (F-14d–f) na drodze ekspresowej umieszczane przed pasem wyłączania informują o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z drogi ekspresowej (pasa wyłączania).

Nowe tablice będą umieszczane:

  • F-14d - w odległości 300 m przed pasem wyłączania,
  • F-14e - w odległości 200 m przed pasem wyłączania,
  • F-14f - w odległości 100 m przed pasem wyłączania.

– Dotychczas takie znaki były przewidziane jedynie dla autostrad. Wprowadzenie oznaczeń dla dróg ekspresowych pozwoli na zapewnienie lepszej informacji dla kierujących pojazdami o odległości do wyjazdu z drogi ekspresowej, a tym samym wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – wyjaśnił Huptyś.

Tablice wskaźnikowe (F-14d–f) / Materiały prasowe