Jak ostudzić zapędy kierowców przekraczających prędkość? Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach razem z policyjnymi psychologami, przeprowadził sondaż. Mundurowi poprosili respondentów o wskazanie kary, która odniesie najlepszy skutek. Do wyboru były trzy opcje:

Reklama
  • Podniesienie maksymalnej wysokości mandatu karnego do 2 tys. zł.
  • Podwojenie obecnej liczby punktów karnych za przekroczenie prędkości.
  • Wymuszony postój, którego czas odpowiadałby wartości przekroczonej prędkości, czyli np. 20 min. za każde 20 km/h ponad dopuszczalny limit.

Efekty?

Przymusowy postój uznano za najskuteczniejszą karę. Aż 55 proc. badanych wskazało tę formę sankcji na najlepszą. Niecałe 30 proc. stwierdziło, że taka kara jest zbyt łagodna. Co ciekawe, wymuszony postój jest już testowany przez estońską policję.

Podniesienie maksymalnej wysokości mandatu karnego do 2 tys. zł i podwojenie punktów karnych – w obu przypadkach głosy rozłożyły się identycznie. Czyli 44,5 proc. respondentów uznało te sankcje za odstraszające od pirackiej jazdy. A 28 proc. badanych obie formy kary określiło jako nisko lub bardzo nisko skuteczne.

Wnioski?

– W ogólnej ocenie respondentów zasadne wydaje się zwiększenie surowości kar za przekroczenie prędkości, a najskuteczniejszą karą za to stanowiłby wymuszony postój – ocenili eksperci ze śląskiej policji.

W ankiecie udział wzięło 529 osób, z których przeszło 98 proc. posiadało prawo jazdy. Lwią część ankietowanych, bo prawie 85 proc. stanowili mężczyźni. Najliczniejsza grupę (ponad 42 proc.) stanowiły osoby w wieku 26-40 lat. Przedział 41-55 lat stanowił 27 proc. Ludzie w wieku 56 lat i starsi oraz młode osoby w wieku 18-25 lat to odpowiednio 16 proc. i 15 proc.

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny / dziennik.pl