Kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. – Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii – wyjaśnił Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu.

Reklama

Ministerstwo nie odniosło się jednak do zwykłych kierowców, którym może kończyć się termin ważności prawa jazdy np. ze względu na wady wzroku czy choroby serca. W takiej sytuacji spotkanie z policją może przecież zakończyć się zatrzymaniem dokumentu. O wyjaśnienie problemu poprosiliśmy ITS.

– Przede wszystkim należy pamiętać, iż znajomość ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obejmuje także organy kontroli. Policja, podobnie jak inne służby, zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej obecnie wszyscy się znaleźliśmy. W przypadku badań celem uzyskania orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych i zdrowotnych do kierowania pojazdem jest podobnie jak w sytuacji kierowców zawodowych – powiedziała dziennik.pl Monika Ucińska, psycholog transportu ITS.

– Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – wyjaśniła i wskazała, że na podobnych zasadach (nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii) zachowują ważność także te orzeczenia, których konieczność posiadania regulują odrębne (inne niż omówione wcześniej) przepisy w zakresie badań lekarskich lub psychologicznych.

– W związku z powyższym, mając na uwadze bezpieczeństwo lekarzy, psychologów, kierujących, a przede wszystkim zgodnie z ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zawieszone zostały psychologiczne (podobnie jak lekarskie) badania kierowców podkreśliła Ucińska

Dla kierowcy oznacza to, że jego terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii. Następnie musi pamiętać o limicie 60 dni na załatwienie formalności, w tym badań lekarskich oraz psychologicznych (o ile takie są wymagane) i wymianę dokumentu prawa jazdy na nowy blankiet.