Koronawirus wymusił na urzędach komunikacji wprowadzenie ograniczeń w obsłudze interesantów. W jednej z warszawskich dzielnic rejestrację fabrycznie nowego pojazdu czy odebranie wcześniej zamówionego prawa jazdy można załatwić jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Reklama

A co mają zrobić kierowcy, którzy muszą zgłosić zbycie lub kupno używanego pojazdu? Przypominamy, że w myśl przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje 30-dniowy termin na złożenie wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie samochodu.

Z pomocą idzie Związek Powiatów Polskich, który przygotował opinię prawną dotyczącą wpływu epidemii koronawirusa na wymierzanie kar z tytułu niedokonania w 30-dniowym terminie rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo niezgłoszenia w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.

Reklama

– Niedopełnienie obowiązków z powodów związanych z epidemią koronawirusa, w szczególności konieczności dostosowania się do zaleceń władz publicznych lub ze względu na ograniczenie funkcjonowania właściwego wydziału komunikacji, stanowi siłę wyższą wyłączającą odpowiedzialność z tytułu dokonanego naruszeniawyjaśnia Grzegorz P. Kubalski, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich.

To oznacza, że kierowca kary w wysokości od 200 do 1000 zł nie zapłaci.

Reklama

– Należy w konsekwencji przyjąć, że uchybienie w tym okresie obowiązkowi dokonania rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej nie podlega – co do zasady – karze – podkreślił Kubalski. – Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, z tym jednak zastrzeżeniem, że osoba zobowiązania nie miała możliwości dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej np. ze względu na brak profilu ePUAP lub brak dostępu do internetu w konsekwencji objęcia kwarantanną – wyjaśnił.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym osoby, które nie dokonają w terminie 30 dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszą w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu nie będą podlegać karze pieniężnej, o której mowa w art. 140 mb Prawo o ruchu drogowym, jeśli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia - informuje Urząd Dzielnicy Białołęka w Warszawie.