Niedawno informowaliśmy o kolejkach przed wydziałami komunikacji w związku z obowiązkiem zgłoszenia zakupu lub sprzedaży używanego samochodu w ciągu 30 dni. Przypominamy, że te zasady obowiązują od 1 stycznia 2020 roku, a za przekroczenie terminu przewidziano od 200 do 1000 zł kary). Teraz okazuje się, że projekt ustawy wchodzący w skład rządowego pakietu tarczy antykryzysowej przewiduje nowe przepisy dotyczące kierowców.

Reklama

Jak czytamy w uzasadnieniu: W związku z sytuacją zobowiązującą do prewencji przed COVID-19 starostowie oraz wojewodowie sygnalizują, że osoby oczekujące w kolejkach, jak i pracownicy starostw narażeni są na ryzyko zarażenia tym wirusem. Należy wziąć pod uwagę te sygnały i w związku z tym proponuje się dodanie przepisów epizodycznych (…).

– Dla rozwiązania tego problemu proponuje się wydłużenie do 180 dni terminów określonych (…) na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – proponuje rządowa strona.

Reklama

180 dni na rejestrację używanego samochodu i zgłoszenie sprzedaży

Ustawodawcy zakładają, że przewidziana przez nich zmiana zmniejszy liczbę interesantów w wydziałach komunikacji. A te z kolei będą mogły tak zorganizować pracę w czasie zarazy, że obsługa spraw stanie się bezpieczniejsza i z większym wykorzystaniem możliwości składania wniosków o rejestrację pojazdów i zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu środkami komunikacji elektronicznej.

Wydłużenie terminu na rejestrację do 180 dni ma również pozwolić kierowcom umawiać się na określoną godzinę, w wyniku zgłoszenia wizyty w urzędzie np. przez internet. Uzależnione to jednak będzie od podjęcia rozwiązań organizacyjnych w samym urzędzie przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu.