13-14 lutego w Warszawie odbędzie się spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, organizowane wspólnie przez Polskę i Stany Zjednoczone. Swoją obecność potwierdzili m.in. wiceprezydent USA Mike Pence, i amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, przedstawiciele państw europejskich oraz krajów regionu Zatoki Perskiej. W dniach spotkania wojewoda mazowiecki wprowadził na części stołecznych dzielnic zakaz przewozu materiałów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów nienormatywnych. Objęte zakazem będzie Śródmieście, Mokotów, częściowo Ochota i Praga Południe. Za złamanie zakazu grozi grzywna.

Reklama

Nie wolno będzie przewozić materiałów wybuchowych, zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Wojewoda wprowadził też zakaz ruchu pojazdami nienormatywnymi, czyli takimi, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w Ustawie o drogach publicznych, lub których wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych.

Zakaz obowiązywać będzie w Śródmieściu, na Mokotowie i częściowo na Ochocie, na obszarze ograniczonym ulicami: Raszyńska, Towarowa, Okopowa (na odcinku od ul. Towarowej do ul. Stawki), Stawki, Konwiktorska, Sanguszki, Wybrzeże Gdańskie (na odcinku od Sanguszki do Wybrzeża Kościuszkowskiego), Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska, Solec, Czerniakowska (na odcinku od Solec do Gagarina), Gagarina, Spacerowa, Goworka, Puławska (na odcinku od Goworka do Waryńskiego), ul. Waryńskiego (na odcinku od Puławskiej do al. Armii Ludowej), al. Armii Ludowej (na odcinku od Waryńskiego do Wawelskiej) i Wawelska (na odcinku od al. Armii Ludowej do Raszyńskiej).

Zakaz obowiązywać będzie również na Pradze Południe, na obszarze ograniczonym ulicami: Wał Miedzeszyński (na odcinku od Zwycięzców do Mostu Poniatowskiego), Wybrzeże Szczecińskie (na odcinku od Mostu Poniatowskiego do ul. Zamoście), Zamoście (na całej długości), Sokola (na odcinku od Zamoście do Zamoyskiego), Zamoyskiego (na odcinku od Sokolej do Targowej), Targowa (na odcinku od Zamoyskiego do al. Zielenieckiej), al. Zieleniecka (na odcinku od Targowej do Ronda Waszyngtona), Rondo Waszyngtona, Francuska (na odcinku od Ronda Waszyngtona do Zwycięzców), Zwycięzców (na odcinku od ul. Francuskiej do Wału Miedzeszyńskiego).

Dodatkowo objęte zakazem na całej długości zostały ul. Żwirki i Wigury i ul. Komitetu Obrony Robotników. Zakaz będzie obowiązywał też na drogach kolejowych takich jak Most Średnicowy, linie kolejowe na długości 1 km od Mostu Średnicowego w każdym kierunku i linia kolejowa przebiegająca pod wiaduktem ul. Żwirki i Wigury, zlokalizowana w pobliżu ul. 1 Sierpnia.

Rzeka Wisła będzie objęta zakazem na odcinku od Mostu Siekierkowskiego do Mostu Gdańskiego. Zakaz będzie dotyczył też Mostu Świętokrzyskiego i Mostu Ks. Józefa Poniatowskiego.

Reklama

Zakaz nie dotyczy: Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej i przewozów konwojowanych przez te służby.