Ministerstwo Energii zaznacza, że zapisy ustawy z 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego pojazdów ekologicznych nie stanowią pomocy publicznej.

Reklama

– Komisja Europejska przekazała w grudniu 2018 r. stronie polskiej stanowisko w tej sprawie – podkreśla resort.

– Zwolnienie od podatku akcyzowego stosuje się do pojazdów elektrycznych, hybrydowych typu plug-in lub napędzanych wodorem, dla których niniejszy obowiązek podatkowy powstał po 18 grudnia 2018 roku – podkreślają urzędnicy.

Zgodnie z zapisami tych dokumentów preferencja podatkowa dla pojazdów hybrydowych typu plug-in będzie obowiązywała do 1 stycznia 2021 roku.

– Korzystna stawka amortyzacji stosowana będzie dla pojazdów elektrycznych oddanych do użytkowania po 18 grudnia 2018 roku – przypomniało ministerstwo.