Sejmowa komisja spraw wewnętrznych i administracji rozpoczęła prace nad projektem ustawy ustanawiającej program modernizacji służb MSWiA na lata 2017-2020 o wartości 9,1 mld zł.

Reklama

- Chcemy wprowadzić taki standard, że na mundurach policjantów będą kamery. Koszty nie są duże, a rezultat będzie bardzo pozytywny. Dzięki temu będziemy mogli rozstrzygnąć spory. Takie narzędzie pozwoli nam, żeby rozstrzygnąć wszystkie niejasności - powiedział Błaszczak, odpowiadając na pytania posłów.

Program MSWiA przewiduje wymianę sprzętu i wyposażenia - ta kategoria obejmuje m.in. pojazdy, uzbrojenie, sprzęt informatyczny i łącznościowy oraz wyposażenie osobiste - ok. 2,7 mld zł.

O podobnym rozwiązaniu mówił po objęciu stanowiska komendanta głównego policji Jarosław Szymczyk. - Chciałbym, by we wszystkich radiowozach montowane były kamery pozwalające na rejestrację przebiegu interwencji, ale także na dokumentowanie procesowe czynności realizowanych przez policjantów - powiedział.

Przed dwoma laty policja kupiła prawie 100 taserów (urządzeń działających podobnie do paralizatora, które wystrzeliwują elektrody o zasięgu kilku metrów) z kamerami. Ówczesny szef KGP Marek Działoszyński mówił, że prawdopodobnie w 2015 r. każdy patrol policji będzie wyposażony w taser z kamerą rejestrującą obraz i dźwięk od momentu, kiedy policjant odbezpiecza to urządzenie.

W 2015 r. na ulicach Los Angeles pojawili się pierwsi policjanci z kamerami w mundurach. Nagrania z przebiegu służby mają pomagać w rozstrzyganiu spornych sytuacji.

Kamery w mundurach nie będą działać bez przerwy - zaczną rejestrować przebieg służby dopiero wtedy, kiedy policjant ją najpierw włączy.

Resort założył też wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W ocenie ministerstwa system wynagrodzeń i uposażeń będzie bardziej konkurencyjny, a jego charakter będzie bardziej motywacyjny (ok. 4,1 mld zł). Błaszczak podkreślił, że pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpi już w styczniu 2017 r. Do roku 2019 funkcjonariusze zarobią w sumie 609 zł więcej, a pracownicy 597 zł. Oznacza to, że ich wynagrodzenia wzrosną o odpowiednio około 13 proc. i 16 do 19 proc.

W planach są też inwestycje budowlane - budowa nowych obiektów, ale również przebudowa i modernizacja starych - ok. 2,3 mld zł.

Reklama