Poseł Piotr Liroy-Marzec z Kukiz’15 w interpelacji złożonej do ministerstwa pod koniec października domagał się przywrócenia możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu, którą w 1997 roku zlikwidowała nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Parlamentarzysta w rozmowie z dziennik.pl podkreślał, że na paranoję zakrawa fakt, iż nawet za pojazdy nie uczestniczące w ruchu drogowym, właściciele muszą opłacać ubezpieczenie OC.

Reklama

- Na skutek szkodliwej polityki kolejnych rządów, wielu obywateli Polski zostało zmuszonych do podjęcia pracy za granicą. Przebywają oni wiele miesięcy w roku poza miejscem zamieszkania. Pozostawiając w kraju swoje pojazdy, muszą opłacać składki OC za okres, kiedy pojazdy nie uczestniczą w ruchu drogowym. W konsekwencji narzuca się posiadaczom pojazdów obowiązkową odpłatność za usługę niewykorzystaną - podkreślał Liroy-Marzec. CZYTAJ WIĘCEJ>>

Teraz do jego interpelacji odniosły się dwa resorty. Wiceszef MIB Jerzy Szmit w sprawie OC za wycofane czasowo pojazdy o wsparcie poprosił ministra finansów. A ten stwierdził, że o ruchu pojazdu nie przesądza fakt poruszania się w znaczeniu fizycznym.

- Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje bowiem nie tylko szkody, które mogą być wyrządzone przez ruch pojazdu. Pozostawienie, czy też unieruchomienie pojazdu, np. w garażu, na działce rekreacyjnej czy też na parkingu, nie wyklucza sytuacji, w których mogłoby dojść do wystąpienia szkody - stwierdził wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem wynika to m.in. z faktu, iż do wypadków ubezpieczeniowych dochodzi również podczas zatrzymania lub postoju pojazdu (podczas napraw, remontów, itp.).

Jednak Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza poprzeć propozycję posła Liroya-Marca. A wiceszef tego resortu Jerzy Szmit zauważył, że takie rozwiązanie zawiera w sobie projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym złożony 25 października 2016 roku przez posłów Kukiz'15 do Marszałka Sejmu (znalazły się w nim między innymi propozycje rozszerzenia możliwości czasowego wycofania pojazdów z ruchu na wszystkie pojazdy podlegające w Polsce rejestracji).

Reklama

- Inicjatywy związane z rejestracją czy też czasowym wycofaniem z ruchu pojazdów zamierzone były przy implementacji niektórych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia pojazdów rejestrowanych w innych państwach członkowskich w ramach Wspólnego Rynku, którego projekt jest obecnie procedowany w Radzie UE. Jeżeli inicjatywa poselska, o której mowa, wcześniej rozwiąże sprawę czasowego wycofania pojazdów z ruchu, to Minister Infrastruktury i Budownictwa będzie wspierać tę inicjatywę - obiecał Szmit.

- Odpowiedź ministra Szmita jest pozytywna. Będziemy pilnować tej sprawy na bieżąco - skomentował dziennik.pl Piotr Liroy-Marzec.