- Pod osłoną nocy kierowca ciężarówki zabrał do kabiny pięciu pasażerów. Cztery nadmiarowe osoby podróżowały bez pasów bezpieczeństwa siedząc na pryczy, służącej do wypoczynku kierowcy. Kierowca za to naruszenie oprócz otrzymanego mandatu, stracił prawo jazdy - powiedział dziennik.pl Alvin Gajadhur, p.o Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Reklama

Podkreślił również, że nocne działania ze strony ITD przyczyniają się do zwiększenia wykrywalności manipulacji w tachografach cyfrowych i analogowych.

GITD

- W trakcie akcji przeprowadzono 72 kontrole. Najpoważniejsze naruszenia dotyczyły manipulowania tachografem poprzez używanie przez kierowców cudzych kart czy niedozwolonych wyłączników - wyjaśnił Gajadhur.

W ocenie szefa GITD tego rodzaju nieprawidłowości skutkują nadmiernym przemęczeniem kierowców, a to może doprowadzić do tragicznego wypadku.

Reklama
GITD

W trakcie nocnej kontroli wykryto także naruszenia związane z prowadzeniem pojazdów ciężarowych przez kierowców nie posiadających stosownych badań lekarskich, psychologicznych oraz bez odpowiedniego przeszkolenia.

- Inspektorzy nałożyli na kierujących 27 mandatów karnych i wszczęli 8 postępowań administracyjnych - kwituje Gajadhur.