Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapomniało o NOWYCH rozporządzeniach dotyczących szkoleń kandydatów na kierowców (poprzednie obowiązywały do 24 lutego 2016 r. do północy).

Reklama

- Szkoły nauki jazdy w całym kraju są sparaliżowane - mówił dziennik.pl Jan Szumiał, prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie. O zaistniałą sytuację zapytaliśmy wczoraj resort. Dziś otrzymaliśmy oficjalne stanowisko tej sprawie.

- Nie ma przeszkód w szkoleniu kandydatów na kierowców. Dobiegają końca prace nad dwoma rozporządzeniami - w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego Ośrodkom Szkolenia Kierowców - poinformowało biuro prasowe MIB.

Ministerstwo twierdzi, że podstawą prawną szkolenia na prawo jazdy są bezpośrednio przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Wskazują one zakres, także tematyczny i sposób prowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców. Określają, kto może prowadzić szkolenia oraz gdzie takie szkolenia mogą być prowadzone.

Reklama

- Rolą przepisów nowego rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, nad którym kończą się prace, jest jedynie doprecyzowanie programu szkolenia, w tym zajęć teoretycznych i praktycznych, a także procedur postępowania OSK w trakcie szkolenia - twierdzi resort.

Reklama

Służby prasowe ministra Andrzeja Adamczyka uważają, że w obecnej sytuacji wszystkie rozpoczęte szkolenia mogą być kontynuowane, a nowe mogą być rozpoczynane.

- Mając na względzie przepisy ustawowe, nie ma podstawy do twierdzenia, że ważność rozpoczętych, czy prowadzonych teraz szkoleń może być zakwestionowana - zastrzega także MIB i podkreśla, że procedura wydawania "uprawnień do kierowania pojazdami, a w szczególności uzupełniania i wydawania profilu kandydata na kierowcę (który stanowi elektroniczny wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia) jest opisana i wdrożona przez przepisy rozporządzenia ws. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami".

- Z tych przepisów wynika jednoznacznie, gdzie powinien być wpisany wynik szkolenia przeprowadzonego w ośrodku szkolenia kierowców. Nie może być zatem mowy o braku podstawy do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - czytamy w odpowiedzi.

Ministerstwo jest przy tym zdania, że rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy jest w ostatniej fazie procesu legislacyjnego. Rozporządzenie ws. sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego OSK czeka już tylko na podpis ministra. Oba dokumenty mają zostać podpisane jednocześnie. Kiedy? Tego nie określa.

PAP / Marcin Bielecki