Nałożono ponad 1,6 mln mandatów na prawie 243 mln złotych. Blisko 67 proc. wszystkich ujawnionych przez straże wykroczeń dotyczyło tych popełnionych w ruchu drogowym. Oto szczegóły…

Reklama

Z najnowszego raportu kontrolerów wynika, że w 2013 roku straże miejskie i gminne przeprowadziły 3 051 161 interwencji, z których 1 643 985 zakończyło się wystawieniem mandatu, a 153 883 wnioskiem do sądu. W ubiegłym roku straże wystawiły o ponad 159 tys. mandatów mniej niż w 2012 roku. Łączna kwota mandatów wystawionych przez strażników w 2013 r. wyniosła 242 147 440 zł.

Strażnicy, których jest ponad 11 tys. w całym kraju, powinni głównie pilnować porządku, spokoju i czystości. Ale 2 042 405 interwencji strażników związanych było z wykroczeniami popełnianymi przez kierowców.

Fotoradary w rękach strażników zrobiły zdjęcia dokumentujące 1 111 516 wykroczeń związanych z łamaniem przepisów ruchu drogowego. Z raportu MSW wynika, że przy pomocy urządzeń rejestrujących straże wystawiły 940 551 mandatów na ponad 160 mln zł. Straże w 2013 roku dokupiły fotoradarów - mają już 353 takie urządzenia, o 20 więcej niż w 2012 roku.

Oprócz wykroczeń drogowych strażnicy najczęściej karali za: picie alkoholu w miejscach publicznych (122 534 mandaty na łączną kwotę 9 381 741 zł), zakłócanie porządku publicznego (35 650 mandaty na łączną kwotę 4 886 616 zł), zaśmiecanie oraz uszkadzanie mienia (55 574 mandaty na łączną kwotę 3 960 517 zł). Razem ponad 18,2 mln zł.

W 2013 roku strażnicy ujawnili również 3725 przestępstw oraz ujęli i przekazali policji 8007 podejrzanych o popełnienie przestępstwa osób. Dodatkowo 105 730 razy strażnicy blokowali koła źle zaparkowanym pojazdom, a 24 238 razy usuwali pojazdy z drogi.

W 2013 roku w Polsce funkcjonowało 476 oddziałów straży miejskich i 117 oddziałów straży gminnych. W porównaniu z 2012 rokiem było ich o trzy mniej. Najwięcej oddziałów funkcjonuje w województwach zachodniopomorskim (71) oraz wielkopolskim (62), najmniej w podlaskim (12) oraz świętokrzyskim (20).

W 2013 roku w strażach zatrudnione były 11 412 osoby, z czego 9643 to strażnicy miejscy i gminni, a 1796 to pracownicy cywilni. MSW twierdzi, że w porównaniu z 2012 rokiem liczba osób zatrudnionych zmalała o 67. Stan zatrudnienia w strażach w przeciągu ostatnich 10 lat zwiększył się prawie dwukrotnie. W 1994 roku w Polsce było zaledwie 5551 strażników.