Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD), nadzorujący sieć ponad 300 fotoradarów i kontrolujący m.in. opłaty za e-myto, najwyraźniej ma problem ze sprawnym prowadzeniem postępowań przeciwko kierowcom.

Reklama

Inspektorzy rozpoczęli poszukiwania do pracy wśród… studentów. W ich imieniu selekcji dokonać miałaby wybrana w przetargu agencja HR. Sześciu studentów potrzebnych będzie w siedzibie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przy ul. Przyczółkowej w Warszawie. Kolejnych czterech przyda się w siedzibie GITD przy ul. Postępu. Inspekcja oferuje żakom pracę na umowie-zlecenie w terminie od 22 września do 19 grudnia 2014 r.

Oprócz typowej pracy biurowej przy komputerze i weryfikacji dokumentów, wśród przewidywanych obowiązków znajdują się następujące pozycje:

• prowadzenie postępowań administracyjnych w szczególności przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień oraz wezwań, a także innej korespondencji związanej z toczącym się postępowaniem, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
• prowadzenie ewidencji spraw i przygotowanych projektów pism w postępowaniu administracyjnym oraz sporządzanie statystyk i zestawień w zakresie ustalonym przez przełożonego

Trzeba przyznać, że brzmi dość poważnie. Pytamy rzecznika GITD Alvina Gajadhura, czy to oznacza, że kierowcy będą otrzymywać wezwania za fotoradar czy niezapłacone e-myto przygotowane przez mało doświadczone, młode osoby. – Studenci nie będą prowadzić czynności wobec kierowców, będą wykonywać prace wspomagające innych pracowników urzędu – zapewnia rzecznik. Dodaje, że jest to projekt pilotażowy.

Reklama

Część ekspertów ma wątpliwości, czy rzeczywiście rola studentów sprowadzi się jedynie do wspomagania pracowników GITD. Adwokat i ekspert ds. transportu obawia się sytuacji, w której młodzi ludzie bez większego doświadczenia będą szykować ważne dokumenty wymagające jedynie podpisu przełożonych. – Przez nadmiar obowiązków inspekcji brakuje ludzi do pracy. Postępowania się ciągną, sprawy się przedawniają, więc inspektorzy są skłonni testować najróżniejsze rozwiązania – kwituje Kłossowski.

Reklama

Rzeczywiście, biorąc pod uwagę liczbę spraw, liczba osób w GITD pracujących nad nimi nie jest duża. Prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach o nałożenie grzywny, w związku z kontrolą opłaty elektronicznej, zajmują się łącznie 24 osoby, w tym stricte postępowaniami administracyjnymi - 13 pracowników. Z kolei 55 osób jest zatrudnionych na stanowiskach wykonujących zadania związane z prowadzeniem postępowań w sprawach o naruszenia ujawnione przez fotoradar. W tej sytuacji każda pomoc może okazać się przydatna – z doświadczeniem czy bez.

Zobacz, jakie wymagania stawia inspekcja transportu drogowego studentom:

Siedziba CANARD przy ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie:
• posiadany status studenta
• dobra znajomość oprogramowania pakietu MS Office 2010 oraz obsługa komputera
• umiejętność organizacji pracy własnej
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe (oświadczenie pracownika)Siedziba GITD przy ul. Postępu 21D w Warszawie:
• posiadany status studenta, preferowany kierunek prawo lub administracja (co najmniej 3 rok studiów)
• znajomość przepisów: ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy Kodeks wykroczeń
• nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo bądź przestępstwo skarbowe (oświadczenie pracownika)
• umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office)
• umiejętność redagowania pism
• umiejętność organizacji pracy własnej