To efekt posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem Macieja Jankowskiego, podsekretarza stanu w resorcie transportu. W trakcie spotkania zaprezentowano plan ujednolicenia systemu oraz bazy pytań egzaminacyjnych we wszystkich ośrodkach ruchu drogowego.

Reklama

W najbliższych dniach Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych i Instytut Transportu Drogowego uzgodnią harmonogram migracji WORD-ów z systemu dotychczas utrzymywanego przez ITS do systemu PWPW.

Do 6 września harmonogram trafi na biurka przewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu oraz ministra Zbigniewa Rynasiewicza, sekretarza stanu w ministerstwie transportu.

Wdrożenie powinno zakończyć się najpóźniej do 30 listopada 2013 r.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom w 2014 roku wszystkie WORD będą przeprowadzać egzamin państwowy na prawo jazdy z wykorzystaniem jednolitego systemu teleinformatycznego oraz jednolitej bazy pytań egzaminacyjnych, zatwierdzanej przez ministerstwo.

Jak zapewniają strony system będzie połączony interfejsem z systemem wydawania uprawnień do kierowania funkcjonującym w starostwach. W ten sposób połączone systemy zapewnią w pełni elektroniczny obieg informacji pomiędzy starostwem, OSK, WORD i CEPIK.

To rewolucyjna zmiana, która może położyć kres panującemu bałaganowi.

Co ciekawe, jeszcze nie tak dawno szef resortu transportu Sławomir Nowak zachwalał istnienie wielu systemów egzaminowania oraz konkurencję firm w WORD-ach.

To jest gra rynkowa, to są podmioty rynkowe, więc trudno się odnosić, dlaczego jedna, dwie, a nie pięć (firm)... Tutaj - i cale szczęście - rząd nie ma nic do powiedzenia - oświadczył na w styczniu 2013 roku Nowak.

Reklama