Wzrost to zasługa głównie popytu na pojazdy – tu wynik poprawił się o 8,8 proc. I kw. był jeszcze bardzo słaby. W II kw. nastąpiło wyraźne ożywienie – zgodne z prognozami ekspertów, twierdzących, że firmy, które z powodu spowolnienia gospodarczego w 2011 i 2012 r. przedłużały umowy leasingowe, w tym roku będą musiały zdecydować się na wymianę samochodów. W efekcie w całym pierwszym półroczu branża wyleasingowała pojazdy za 9,2 mld zł.

Na poprawę wyników wpływ miał również leasing nieruchomości. W porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku wzrósł o 117,7 proc. – do 899 mln zł. Na minusie jest z kolei leasing samolotów, statków, taboru kolejowego, sprzętu IT oraz maszyn.