Po publikacji zdjęć nowego prawa jazdy na skrzynkę naszej redakcji wpadł mail z zapytaniem "dlaczego data wydania dokumentu na rewersie jest zapisana w formacie DD.MM.RR a na awersie inaczej bo RRRR.MM.DD?"

Reklama
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Rozporządzenie reguluje format zapisu daty jedynie na rewersie. Na zdjęciach nowego prawa jazdy widoczny jest tzw. specimen. W tego typu dokumentach testowych panuje pewna dowolność w zakresie zapisu danych. W konfiguracji produkcyjnej format daty to: dd.mm.rrrr - powiedział portalowi dziennik.pl Marcin Kaleta z biura prasowego PWPW.