Jak czytamy w najnowszym raporcie policji pierwsze półrocze 2012 roku pokazuje, że wieloletni już trend spadku przestępczości utrzymuje sie nadal. Zdaniem mundurowych zmniejszyła się liczba praktycznie wszystkich najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu.

Reklama

Jeśli chodzi o samochody to w ciągu pierwszych sześciu miesięcy zniknęło 7731 aut to o 96 mniej niż w analogicznym czasie 2011 roku (spadek o 1,2 proc.).

Shutterstock

Statystyka przestępstw drogowych? Policja wszczęła 76 365 postępowania (to o 4083 mniej w porównaniu do 2011 roku; spadek o 5,1 proc.).

Większość spraw dotyczy prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości - wszczęto 65 030 postępowania (o 3934 mniej w zestawieniu z 2011 r.; spadek o 5,7 proc.).