Zdaniem prezesa firmy zaledwie kilka. Powodem protestu jest m.in. brak wypłaty zaległej premii. Zdaniem związkowców premie są regulaminowe, zarząd zaś twierdzi, że są uznaniowe.

Reklama

Spór zbiorowy między związkami zawodowymi działających w PKS, a szefostwem spółki trwa już kilka miesięcy. Kwestią sporną są także zaległości w funduszu socjalnym oraz nieprzestrzeganie przez zarząd zasad współżycia społecznego. Chodzi m.in. o zastraszanie załogi i mobbing.