Wielu przedsiębiorców, którzy wzięli w leasing firmowe auta, stoi przed koniecznością zapłaty VAT od kosztów ubezpieczenia. Dostają od firm leasingowych korekty faktur podwyższające raty leasingowe. Jak tłumaczy Marta Szafarowska, doradca podatkowy, partner w MDDP, to skutek wyroku NSA (sygn. akt I FPS 3/10), który uznał, że leasingodawcy powinni włączać koszty ubezpieczenia do podstawy opodatkowania usług leasingu. Oznacza to obłożenie ich 23-proc. VAT zamiast zwolnienia.
Reklama
– Zwiększenie podstawy opodatkowania i kwoty VAT od leasingu o wartość ubezpieczenia w przypadku samochodu osobowego jest czystym zyskiem fiskusa – komentuje Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP.

Poprawa dokumentów

Po wyroku NSA do siedzib wielu spółek leasingowych zapukali urzędnicy fiskusa, wymuszając korekty rozliczeń VAT na tych, którzy zwlekali z tą decyzją.
– Leasingodawcy zostali postawieni pod ścianą i tylko nieliczni zdecydowali się na spór ze skarbówką – przyznaje Joanna Krzemińska, doradca podatkowy, menedżer w KPMG.
Problemem zajmie się Trybunał Sprawiedliwości UE (TS UE). W sprawie wypowiedziała się już Komisja Europejska, uznając ubezpieczenie za usługę odrębną od leasingu i w rezultacie zwolnioną z VAT. Jeśli TS UE potwierdzi to stanowisko, leasingodawcy będą mieli prawo do ponownych korekt. Rozstrzygnięcia można spodziewać się jeszcze w tym roku.
Część firm leasingowych, nie chcąc się narażać na spór z urzędem skarbowym, zapłaciła sporny podatek, licząc na jego odzyskanie po korzystnym rozstrzygnięciu TS UE. Tomasz Rolewicz, doradca podatkowy, menedżer w PwC, wskazuje, że będzie to możliwe, przy czym działania zmierzające do odzyskania podatku należy rozpocząć przed upływem przedawnienia.
– Zatem do końca 2012 r. korekta mogłaby objąć rozliczenia od grudnia 2006 r. – mówi Tomasz Rolewicz.

Dodatkowy koszt

Część firm skorygowała faktury wystawione leasingobiorcom, powiększając kwotę do zapłaty o należny – zdaniem fiskusa – podatek od ubezpieczenia. Przy czym możliwość podwyższenia raty leasingowej o VAT zależy od zapisów konkretnej umowy.
– Jeżeli przewidywała ona, że leasingobiorca płaci cenę netto powiększoną o należny podatek – mówi Tomasz Rolewicz.
W takiej sytuacji jest wielu przedsiębiorców, od których firmy windykacyjne domagają się teraz zapłaty zaległości względem firm leasingowych. Należności te oczywiście mogą się przedawnić. Jak wyjaśnia Joanna Krzemińska, termin przedawnienia takich roszczeń wynosi 3 lata.
– Z perspektywy leasingobiorcy istotne jest, że wynikający z korekty podatek może podlegać odliczeniu – zwraca uwagę Tomasz Rolewicz.
Dodatkowym kosztem będzie on jednak dla tych firm, które nie mogą odliczyć VAT w całości.
– Zawierając nowe umowy leasingu, warto więc zwrócić uwagę na te oferty, w których koszt ubezpieczenia nie jest wliczany do raty leasingowej – radzi Joanna Krzemińska.
Reklama
Tu leasingodawcy proponują różne rozwiązania, od trójstronnych umów z ubezpieczycielami, przez finansowanie kosztów ubezpieczenia w formie pożyczki. Także Andrzej Nikończyk wskazuje, że większość firm, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadziło model polegający na zobowiązaniu korzystającego lub pozostawieniu mu wyboru w zakresie ubezpieczenia samochodu we własnym zakresie, pod warunkiem cesji praw z polisy na leasingodawcę.
– Strony umowy leasingu powinny mieć możliwość odrębnego rozliczania usługi ubezpieczenia, jeśli wiążąca je umowa na to wskazuje – ocenia Kamil Lewandowski, doradca podatkowy w FL Tax.
Zdaniem eksperta nie można wykluczyć, że orzeczenie TS UE pójdzie w przeciwnym kierunku.