Już 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, które zwiększają obciążenia fiskalne na oleje napędowe oraz wyroby tytoniowe. Podwyżki wprowadza ustawa okołobudżetowa, a wynikają one z konieczności spełnienia przez Polskę wymogów unijnych w zakresie minimalnych poziomów opodatkowania akcyzą, która jest zharmonizowana w ramach Unii Europejskiej.

Przykładowo, stawka akcyzy na oleje napędowe oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami wzrośnie z 1048 zł na tysiąc litrów do 1196 zł, na biokomponenty stanowiące samoistne paliwa (spełniające określone wymagania) – z 1048 zł na tysiąc litrów do 1196 zł na tysiąc litrów, na paliwa do silników odrzutowych – z 1401 zł na tysiąc litrów do 1446 zł.

Obok przepisów dotyczących zmian stawek akcyzy na paliwa, wprowadzane są również podwyżki tego podatku na papierosy i wyroby tytoniowe. Od nowego roku stawki akcyzy wyniosą: na papierosy: stawka kwotowa – 170,97 zł/1000 sztuk i stawka procentowa w wysokości 31,41 proc.; na tytoń do palenia: stawka kwotowa – 115,86 zł/kg i stawka procentowa 31,41 proc.; na cygara i cygaretki 254,20 zł/1000 sztuk.

W przypadku papierosów wzrost ma wynieść 4 proc., natomiast w przypadku innych wyrobów tytoniowych, np. tytoniu do palenia, wzrost stawek akcyzy osiągnie 6,6 proc.

Wprawdzie Polska uzyskała uprawnienie do stosowania okresu przejściowego do 31 grudnia 2017 r. na podwyższenie stawek podatku akcyzowego na papierosy do unijnego minimum podatkowego.


Niemniej, aby podwyżka akcyzy nie była dokonywana jednorazowo, co odbiłoby się na wysokości cen papierosów oraz wyrobów tytoniowych, niezbędne jest stopniowe podnoszenie stawek akcyzy. Pozwoli to na osiągnięcie wymaganego minimum w wyznaczonym terminie, tj. od 1 stycznia 2018 r. Zatem kolejna podwyżka już 1 stycznia 2013 r.

Etap legislacyjny

Ustawa z 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Podpisana przez prezydenta.

Zmiany wymusza prawo UE

Podwyżki akcyzy na olej napędowy, paliwa lotnicze, biokomponenty (biodiesel) oraz na papierosy wynikają z przepisów dyrektyw akcyzowych. Ustalają one minimalne poziomy opodatkowania dla poszczególnych wyrobów, które muszą być respektowane przez państwa UE. Polska musi podwyższyć stawki akcyzy na część wyrobów, gdyż minimalne poziomy opodatkowania przelicza się z euro na złote co roku na początku października, a kurs euro był w tym roku dość wysoki. Zmieni się również ustawa o zwrocie podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Tu modyfikacje mają charakter techniczny i nie będą skutkować dodatkowymi obciążeniami.