Około 1,5-kilometrowa obwodnica pozwoli na ograniczenie ruchu w ścisłym - objętym ochroną konserwatorską - centrum miasta oraz wyprowadzi z niego ruch tranzytowy w kierunku Żegiestowa i Piwnicznej i przejścia granicznego ze Słowacją w Leluchowie.

Reklama

Obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 zostanie zlokalizowana po północno-zachodniej stronie miasta wzdłuż toru kolejowego relacji Muszyna-Krynica. Będzie mieć dwa rozjazdy: na Piwniczną i Leluchów.

Jak zaznaczył podczas poniedziałkowej uroczystości rozpoczęcia budowy marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, inwestycja przyczyni się do rozwoju uzdrowiska i turystyki w tej części regionu.

"Duże kwoty inwestowane w stosunkowo niewielkiej gminie robią wrażenie" - podkreślił.

Burmistrz Muszyny Jan Golba zaznaczył, że budowa obwodnicy pozwoli na rozpoczęcie rewitalizacji miejscowego rynku.

Reklama

Inwestycja o wartości blisko 28 mln zł otrzymała unijne wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w wysokości prawie 24 mln zł. Pozostałe środki to wkład własny gminy Muszyna i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.