Dla przypomnienia: w myśl rozporządzenia obowiązującego od 2022 r. chodnik jest jedynie częścią drogi dla pieszych. Wcześniej pojęć "chodnik" i "droga dla pieszych" używano w zasadzie zamiennie, natomiast parkowanie dopuszczalne było tylko na chodniku. Obecnie kluczowy fragment przepisów techniczno-budowlanych definiujący drogę dla pieszych brzmi: Jest to droga lub część drogi przeznaczona do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz do pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów.

Reklama

Jak zobaczycie poniżej, od wprowadzenia zmian – czyli od września 2022 r. – nie możemy już tak swobodnie mieszać pojęć "chodnik" i "droga dla pieszych". Ale to też jeszcze nie wszystko.

Chodnik a droga dla pieszych. Jaka różnica? Co mówią przepisy?

Warto więc wiedzieć, na drogę dla pieszych składają się następujące "elementy": chodnik, pas obsługujący oraz pas buforowy (i to na nim zazwyczaj parkować będą auta). Co zresztą dobrze widać na zdjęciu powyżej. No właśnie, a jak to się ma do parkowania? Już wyjaśniam. Otóż przepisy dotyczące parkowania na chodniku stwierdzają, co następuje:

Reklama
Parkowanie na drodze dla pieszych. Części chodnika / ZDM Warszawa

Art.47. (Zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych)

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;

3) pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na drodze dla pieszych tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

3. Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na drodze dla pieszych w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi drogi dla pieszych najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2.

Parkowanie na chodniku i drodze dla pieszych: co można, a czego nie?

Reasumując: mimo początkowej paniki (nie będzie można parkować na chodniku!) tak naprawdę nie zmienia się wiele. A zatem, na drodze dla pieszych można parkować autem o dmc do 2,5 t dwoma kołami lub przednią osią, ale tak, by nie utrudniać ruchu (także pieszym). Można też, jeśli jest taka możliwość, wjechać na drogę na pieszych (pas buforowy) całym autem i zaparkować równolegle do krawędzi jezdni. Na danym odcinku muszą zezwalać na to znaki drogowe (także poziome), a chodnik – czyli część drogi dla pieszych – musi mieć co najmniej 1,5 m szerokości. Co ważne, te przepisy winni mieć na uwadze także ci, którzy odstawiają np. hulajnogi, a to – niestety – często wcale nie jest takie oczywiste.

Zatrzymywanie i postój: przepisy, mandaty, taryfikator / Policja

Niestosowanie się do powyższych przepisów może oznaczać mandat, ale o ile kwota ani punkty w tym wypadku nie szokują (100 zł/2 pkt), o tyle narażamy się już np. na ewentualne koszty związane z holowaniem pojazdu. No i kolejny mandat czeka nas wtedy, gdy np. dodatkowo złamiemy zakaz parkowania lub zatrzymania – o tym szeroko pisaliśmy TUTAJ.

No właśnie, znak B-36, czyli zakaz zatrzymania – na danym odcinku drogi obejmuje on także drogę dla pieszych (chodnik), jednak czasem można spotkać tabliczkę z napisem "nie dotyczy chodnika". Specjalne regulacje obejmują za to parkowanie w strefie zamieszkania: tu dozwolone jest to wyłącznie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych.

Parkowanie na drodze dla pieszych a skrzyżowanie i przejście dla pieszych

Nie jest dozwolone parkowanie na drodze dla pieszych (chodniku) w odległości mniejszej niż 10 m przed przejściem dla pieszych, a także – za nim. To drugie dotyczy jednak tylko dróg dwukierunkowych z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, a w pozostałych przypadkach jest dozwolone.

Zatrzymywanie i postój: przepisy, mandaty, taryfikator / Policja