Informując o nowym projekcie o nazwie HYDROGEN EAGLE, płocki koncern podkreślił, że jego realizacja pozwoli Grupie Orlen osiągnąć do 2030 r. moce wytwórcze wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie.

- HYDROGEN EAGLE to program inwestycyjny Grupy Orlen zakładający budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. W ramach projektu planowana jest również budowa ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo - ogłosił PKN Orlen.

Reklama

Jak podał płocki koncern, program zakłada budowę sześciu nowych hubów wodorowych, w tym trzech w Polsce, dwóch w Czechach oraz jednego na Słowacji, które będą zasilane przez odnawialne źródła energii. W informacji wyjaśniono, że projekt przewiduje m.in. realizację instalacji elektrolizy, do której energia elektryczna zostanie dostarczona z wykorzystaniem farmy wiatrowej, jaka ma powstać na Morzu Bałtyckim w ramach Grupy Orlen - łącznie, docelowo moc instalacji elektrolizy wyniesie ok. 250 MW.

Według PKN Orlen, program obejmie także trzy innowacyjne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowane w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach, jak również międzynarodową sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru - 54 stacje, obsługujące transport indywidualny, publiczny i towarowy, powstaną w Polsce, natomiast 22 obiekty zostaną wybudowane w Czechach, a 26 na Słowacji.

- Dzięki odważnym, innowacyjnym inwestycjom w Polsce, Czechach i na Słowacji Grupa Orlen ma szansę stać się środkowoeuropejskim liderem paliw wodorowych. Mamy świadomość, że jest to niezwykle istotne zarówno z biznesowego, jak i środowiskowego punktu widzenia - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

Szef płockiego koncernu ocenił przy tym, że wejście w obszar zrównoważonej produkcji wodoru w perspektywie kolejnych dekad zapewni Grupie Orlen "przewagi konkurencyjne w obszarze detalicznym, rafineryjnym i energetycznym. - Ponadto, pozwoli na znaczącą redukcję śladu węglowego i będzie ważnym krokiem do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r. – dodał Obajtek.

PKN Orlen zaznaczył, że program inwestycyjny HYDROGEN EAGLE "wzmocni powstającą europejską infrastrukturę wodorową European Hydrogen Backbone i wesprze budowę potencjału Europy w produkcji zero i niskoemisyjnego wodoru oraz stabilnego łańcucha dostaw". "Jego wdrożenie przyczyni się do znacznej redukcji emisji CO2 oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii, wspierając cele gospodarki w obiegu zamkniętym, m.in. poprzez przetwarzanie odpadów komunalnych w rynkowe produkty" - zwrócił uwagę płocki koncern. Dodał zarazem, iż zastosowanie niskoemisyjnych technologii wytwarzania pozwoli na redukcję emisji CO2 nawet o 1 mln ton rocznie.

Reklama

Według PKN Orlen, projekt HYDROGEN EAGLE pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI, a w kolejnym kroku będzie ubiegać się o notyfikację wsparcia przez Komisję Europejską.

Jak wspomniał płocki koncern, HYDROGEN EAGLE to kolejny etap inwestycji w niskoemisyjny transport wodorowy w Grupie Orlen, w ramach której np. w Niemczech, na stacjach w Wolfsburgu i Müllheim, działają pilotażowe punkty tankowania wodoru.

PKN Orlen przypomniał jednocześnie, że w zakładach jego grupy kapitałowej we Włocławku, Trzebini i Płocku powstają instalacje wytwarzania wodoru o jakości automotive, o docelowych łącznych możliwościach produkcji ponad 1000 kg na godzinę - huby będą dostarczać wodór na stacje dla transportu indywidualnego i komunikacji publicznej. - Koncern rozpoczął postępowania przetargowe na budowę pierwszych polskich stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach - przekazano w informacji.