Nowe znaki już niebawem przy polskich drogach. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dokumenty poszerzają katalog znaków i sygnałów drogowych o nowe znaki, dedykowane kierowcom pojazdów elektrycznych. A ich wprowadzenie zaproponowało rządowi Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Reklama

– System identyfikacji elektromobilności w Polsce opracowaliśmy z uwagi na brak kompleksowych rozwiązań prawnych w tym zakresie – powiedział Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. – Kiedy projektowane przepisy wejdą w życie, kierowcy poruszający się po Polsce zobaczą informacje o najbliższej stacji ładowania już nie tylko na ekranie nawigacji lub w aplikacji mobilnej, ale także na znaku pionowym przy drodze, na zbiorczych tablicach informacyjnych, na oznaczeniach parkingów czy Miejscach Obsługi Podróżnych. To istotny krok w zakresie upowszechniania elektromobilności w Polsce – podkreślił.

Nowe znaki drogowe dla kierowców samochodów elektrycznych / PSPA

Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie znaku oznaczającego punkt ładowania pojazdów elektrycznych (D-23c) oraz stację paliwową, która poza dystrybutorami benzyny i oleju napędowego ma też ładowarkę elektryków (D-23b).

Planowane przepisy przewidują również możliwość stosowania informacji o stacji lub punkcie ładowania na zbiorczych tablicach informujących o obiektach znajdujących się przy drodze (D-34b). Nowe oznakowanie wskaże kierunek i odległość do ładowarki znajdującej się na danej trasie lub innej drodze w bliższej lokalizacji. Możliwe będzie oznakowanie dojazdu do stacji zlokalizowanych w pobliżu zjazdu z autostrady lub drogi ekspresowej.

Nowe znaki dla samochodów elektrycznych

Projektowane rozporządzenia, oprócz znaków D-23c, D-23b i D-34b, przewidują również szereg innych rozwiązań na rzecz elektromobilności. Zmieni się napis na tabliczce oznaczającej pojazd elektryczny. Dotychczasowe oznaczenie literowe "EE" zastąpi oznaczenie "EV".

Pod znakami D-18 "parking", D-18a "parking – miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony" będzie przykręcona tabliczka z napisem "EV", określając miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych oraz tabliczka z napisem "EV ładowanie", określając miejsce zastrzeżone dla elektryków wyłącznie na czas ładowania.

Nowy znak D-23b - stacja paliw z ładowarką samochodów elektrycznych / PSPA
Reklama

Napis "EV" zamiast "EE" będzie umieszczany także wewnątrz znaku P-18 "stanowisko postojowe" lub P-20 "stanowisko postojowe zastrzeżone - koperta". Co istotne, obie kategorie stanowisk postojowych dla pojazdów elektrycznych będą mogły mieć zieloną nawierzchnię.

Nowy znak D-23c - ładowarka samochodów elektrycznych / PSPA

Elektryczne samochody z ogniwami paliwowymi

Skróty "CNG", "LNG", "wodór (H2)" oznaczają odpowiednio miejsce przeznaczone na postój pojazdów napędzanych: sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem. Z kolei umieszczony w dolnej części znaku D-23 lub D-23b napis: "LPG", "CNG", "LNG", "wodór (H2)" informuje o punkcie tankowania odpowiedniego paliwa.

Umieszczony wewnątrz znaku P-18 lub P-20 napis: "CNG", "LNG", "H2" oznacza odpowiednio miejsce przeznaczone do postoju lub stanowisko postojowe przeznaczone do postoju pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem.

Tankowanie wodoru / Materiały prasowe

Ile samochodów elektrycznych i ładowarek jest Polsce?

Z Licznika Elektromobilności PSPA i PZPM wynika, że pod koniec kwietnia 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 23 834 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. W tym pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) stanowiły 49 proc. (11,8 tys. szt.), a pozostałą część (50 proc.) hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – niemal 12 tys. szt. Przez pierwsze cztery miesiące tego roku ich liczba zwiększyła się o niemal 5,1 tys. egz. (+137 proc.) niż w analogicznym okresie 2020 r. Jednocześnie rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec kwietnia w Polsce funkcjonowało 1456 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2838 punktów).

Porsche Taycan / dziennik.pl
Samochód elektryczny / Dziennik Gazeta Prawna