JustDrive miała odmienić tankowanie. W jaki sposób? Kierowca po zatankowaniu auta musiał jedynie zeskanować kod QR z dystrybutora, a aplikacja ściągała z jego konta pieniądze za paliwo. Wsiadał i odjeżdżał. Płacący w ten sposób jednocześnie oszczędzał – 5 groszy na każdym litrze. Osoba korzystająca z polecającego kodu przy rejestracji otrzymywała 50 groszy zniżki na litrze paliwa przez kolejne 30 dni. JustDrive była dostępna jedynie na stacjach Orlenu - działała dwa dni od uruchomienia i na tym koniec.

Reklama

Twórcy aplikacji ze spółki Itmagination Automotive w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku twierdzą, że winę za jej wyłączenie ponosi Orlen. W ich ocenie koncern paliwowy miał ostąpić wbrew umowie.

- Niestety, równolegle z pozytywnym szumem związanym z aplikacją oraz planami jej dalszego rozwoju, u naszego partnera pojawiły się wątpliwości, głównie dotyczące obopólnych korzyści z funkcjonowania JustDrive. PKN ORLEN, naruszając warunki umowne, bez podania sprecyzowanej przyczyny, 2 lutego o godzinie 17:15 odłączył dostęp do swojej infrastruktury, uprzedzając o tym w krótkim e-mailu zaledwie kwadrans przed - czytamy w komunikacie twórców JustDrive (CAŁE OŚWIADCZENIE>>).

Przedstawiciele spółki zarzucają również Orlenowi, że ten przez dwa tygodnie rozmów nie wskazał, które parametry umowy są niezgodne z jego interesem. - Na dotychczasowych spotkaniach mediacyjnych nie dostaliśmy ani precyzyjnych odpowiedzi, ani żadnej propozycji rozwiązania sytuacji, która pozwoliłaby nam przywrócić usługi dla kierowców. Tym samym umowy, które mieliśmy zawarte na okres 3 lat, zostały nam wypowiedziane w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia - informują.

Aplikacja JustDrive zniknęła ze sklepów Google Play oraz App Store. Firma zapewnia, że dane użytkowników (kart płatniczych) są przechowywane i chronione w DotPay. A na wniosek mailowy będą usuwane.

Orlen nie pozostał dłużny i na te oskarżenia odpowiedział. Państwowy koncern w mailu przesłanym do naszej redakcji twierdzi, że: "model funkcjonowania produktu był inny od uzgodnionego", dlatego podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o współpracy.

Poniżej publikujemy oświadczenie Orlenu:

W związku z niewywiązaniem się przez firmę ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. (Just Drive), z postanowień umownych, PKN ORLEN podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o współpracy. Głównym powodem zakończenia współpracy była sytuacja, w której udostępniony klientom przez spółkę ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. model funkcjonowania produktu był inny od uzgodnionego pomiędzy stronami. Pragniemy przy tym podkreślić, że PKN ORLEN, w każdym momencie współpracy z ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o., działał i nadal działa zgodnie z postanowieniami umownymi i obowiązującymi przepisami prawa, a także dobrymi praktykami rynkowymi.

Informujemy również, że już od dnia udostępnienia aplikacji klientom, tj. 01.02.2018 r. PKN ORLEN podjął rozmowy z firmą ITMAGINATION AUTOMOTIVE Sp. z o.o. aby wypracować takie warunki współpracy, które pozwoliłyby na funkcjonowanie aplikacji Just Drive zgodnie z deklarowanym przez tą firmę i uzgodnionym z PKN ORLEN scenariuszem biznesowym. Wszystkie podjęte próby znalezienia porozumienia okazały się nieskuteczne. W związku z powyższym PKN ORLEN podjął decyzję o wstrzymaniu dalszych rozmów.

Reklama

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że PKN ORLEN, myśląc o budowie wartości, niezależnie od perspektywy biznesowej, aktywnie angażuje się w innowacyjne projekty i wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Stąd bieżąca współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi w zakresie badań i rozwoju, a także wdrażanie innowacyjnych pomysłów realizowanych przez polskie firmy. Nie ma jednak miejsca w Koncernie na współpracę z nierzetelnymi kontrahentami, którzy nie przestrzegają zobowiązań umownych i zasad etyki biznesowej.