Kontrolerzy Inspekcji Handlowej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2016 r. przebadali 933 próbki paliw (benzyna, olej napędowy i gaz LPG) pobrane na 933 losowo wybranych stacjach. IH zrobiła też nalot na placówki, na które skarżyli się kierowcy - tych było ponad 600. Efekt?

Reklama

- Zakwestionowano łącznie 3,75 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych - mówi dziennik.pl Konrad Trześniak z biura prasowego UOKiK.

To więcej niż w 2015 roku - wówczas norm nie spełniało 2,68 proc. próbek. A w raporcie za 2014 zapisano 3,87 proc. Dla kierowców oznacza to, że w 2016 roku tankowali gorsze paliwo niż w 2015 roku.

W 2016 benzyna gorsza od diesla i LPG

W 2016 nieprawidłowości częściej dotyczyły pobranych losowo próbek benzyny (2,64 proc.) niż oleju napędowego (1,99 proc) - niżej lista skontrolowanych stacji. Rok wcześniej sytuacja była odwrotna - 4,67 proc. w przypadku ON i 1,14 proc. dla benzyn.

Lista stacji paliw skontrolowanych od 18 stycznia do 31 grudnia 2016
pobierz plik

Największe odstępstwa od norm stwierdzono w trzech województwach: warmińsko-mazurskim - 9,26 proc. zbadanych próbek (2015 - 6,38 proc.), lubuskim - 7,02 proc. i mazowieckim - 5,88 proc.

Polepszyła się jakość tak popularnego w Polsce gazu LPG - badania przeprowadzone w 2016 r. wykazały nieprawidłowości w przypadku 1,88 proc. sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 2,63 proc.).

Lista stacji LPG skontrolowanych od 18 stycznia do 31 grudnia 2016
pobierz plik

Jak szkodliwe jest złe paliwo?

W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowanym parametrem była odporność na utlenianie podawana w godzinach (minimalna wartość wynosi 20h).

- Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. W efekcie może to doprowadzić m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek w różnych elementach układu paliwowego - powiedział przedstawiciel UOKiK.

Zbyt niska temperatura zapłonu to kolejny najczęstszy parametr, do którego kontrolerzy mieli zastrzeżenia. - Stwarza niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku - wyjaśnił Trześniak

Reklama

Jeśli chodzi o benzynę to badania ujawniały najwięcej przypadków niedotrzymania wymagań badawczej liczby oktanowej (RON). Odchylenie od minimalnej wartości tego parametru może powodować występowanie w silniku spalania stukowego. - Co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę jednostki napędowej oraz większe zużycie paliwa - usłyszeliśmy.

- W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły m.in. przekroczenia dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, co grozi korozją niektórych elementów silnika - ujawnił przedstawiciel UOKiK.

Recydywa paliwowa na 613 stacjach

Inspekcja Handlowa w 2016 r. przeprowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowane przez organy ścigania oraz te, na których w poprzednich latach stwierdzono kiepskie paliwo. Wynik?

Z pobranych 693 próbek oleju napędowego i benzyny na 613 stacjach zakwestionowano 5,63 proc. z nich (rok wcześniej było to 9,45 proc.).

Zastrzeżenia dotyczyły częściej oleju napędowego - 5,94 proc. próbek (rok wcześniej - 12,40 proc.).

W przypadku benzyny, kontrola w 2016 r. ujawniła nieco większą liczbę nieprawidłowości niż rok wcześniej (4,88 proc. w porównaniu do 4,74 proc. w 2015 r.).

W ramach kontroli gazu LPG zakwestionowano 5,36 proc. próbek, podczas gdy rok wcześniej było to 10,29.