UOKiK sprawdza, czy przedsiębiorcy startujący w przetargach na budowę i remont dróg w województwach: świętokrzyskim, łódzkim i mazowieckim mogli zawrzeć niedozwolone porozumienie.

Reklama

Przeszukanie w asyście policji przeprowadzono za zgodą sądu w siedzibach dwóch przedsiębiorców. Wiadomo, że kontrolujący uzyskali informacje z dokumentów i elektronicznych nośników danych.

- Informacje o możliwych nieprawidłowościach otrzymaliśmy od samorządów, głównie gmin i powiatów, które były organizatorami przetargów. Ich podejrzenia dotyczą przede wszystkim wspólnego ustalania ofert przez przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. Takie praktyki, z punktu widzenia przepisów chroniących konkurencje, są zakazane - powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Urząd wskazuje, że przeszukania odbyły się w ramach postępowania wyjaśniającego, które zostało wszczęte w maju 2017 r.

Reklama